Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 18.3. do 26.3.2023 - 12. týden

SOBOTA 18.3.2023 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 19.3.2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:30 DN Za farníky, zvláště za Josefy
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za živé a zemřelé Josefy
10:30 DN Na poděkování Bohu za 60 let života, za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vede Fatimský apoštolát)
PONDĚLÍ 20.3.2023 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
14:00 DN Pohřeb pana Vladimíra Hubáčka
18:30 DN Za +Anežku Šimčíkovu, manžela, zetě, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 21.3.2023 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 22.3.2023 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +rodiče Ježkovy a celou +rodinu z obou stran, duše v očistci, s prosbou o  Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 23.3.2023 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
15:30 Slavkov Pobožnost křížové cesty v kapli
16:00 Slavkov Na úmysl dárce
17:00 HN Za +Jana a Antonii Vávrovy, +syna, dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
PÁTEK 24.3.2023 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +Josefa a Josefu Sýkorovi, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 25.3.2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
07:30 DN
Za +Terézii Milošovou, za živé a zemřelé ročníku 1955 a jejich rodiny
14:00 DN Třídenní Modlitby matek v kostele
NEDĚLE 26.3.2023 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za Antonína a Annu Hladišovy a jejich rodiče Turečkovy a Hladišovy, za duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Miroslava Tinku, dvoje +rodiče, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou manželé)
po křížové cestě - Třídenní Modlitby matek

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 700 Kč. Josefové darovali na kostel 5 400 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí je večerní mše svatá ze slavnosti sv. Josefa až v 18:30 hodin.

- O víkendu je Třídenní Modlitby matek. V pátek v 17 hodin se začíná křížovou cestou. Pokračuje se pak po mši svaté. V sobotu ve 14 hodin a v neděli odpoledne po křížové cestě.

- V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá je ráno v 7:30 hodin.

- POZOR. Příští neděli změna času!

- Úmysly na mši svatou na měsíce duben, květen a červen můžete dát do krabice připravené vzadu v kostele.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.14

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

- V pondělí není hodina náboženství ve škole.

- POZOR. Příští neděli změna času!

- Úmysly na mši svatou na měsíce duben, květen a červen si můžete domluvit s knězem.