Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 28.1. do 5.2.2023 - 05. týden

SOBOTA 28.1.2023 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 29.1.2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + bratra Josefa, duše v očistci, prarodiče Stojaspalovy, Daňkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 80 let života, +manžela, dvoje rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu
14:00 DN Třídenní modlitby matek v kostele
PONDĚLÍ 30.1.2023 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +rodiče Kadlčkovy, 2 syny, +rodiče Daňkovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 31.1.2023 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
17:00 HN Mše svatá
STŘEDA 1.2.2023 STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +Marii Mistretta, manžela, rodiče z obou stran, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 2.2.2023 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
16:00 Slavkov 15:30 - společná adorace; zpovídání
Mše svatá
PÁTEK 3.2.2023 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:30 DN Za +Jana a Marii Kolískovi, jejich +děti, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 4.2.2023 SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:00 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
NEDĚLE 5.2.2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za Lubomíra Matulu, celou +rodinu Matulovu a Adamcovu, za +kněze Ladislava Nováka, za dar zdraví, pomoc Boží pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Františka Hajdůcha, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať. Boženy vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

- Autobus pro přihlášené poutníky na Hromniční pouť do Šternberka odjíždí v sobotu 4. 2. 2023 v 6:30 hodin ze zastávky u družstva.

- Paní Anna Hrdinová, která vykonávala službu pro TV NOE ze zdravotních důvodů končí a předá tuto službu Marii Smetanové (Na Výsluní 814).

- V sobotu má úklid kostela skupina č.7

- Charita Uherský Brod zve na bruslení pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky, které se koná v pátek 3. 2. 2023 v 9,30 - 11,00 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

DĚKANÁTNÍ PLES 2023 V BÁNOVĚ

Ples děkanátu Uherský Brod bude v sobotu 11. února 2023 ve sportovní hale v Bánově od 19:30 hod. K tanci i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a DJ Jirka Čechmánek.  Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na faře, cena 150 Kč. V tombole vás čekají: Televize, Notebook, telefony a další hodnotné ceny. 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- V sobotu v 19 hodin přijďte na meditativní modlitbu růžence s písněmi a texty z Písma svatého.

- Charita Uherský Brod zve na bruslení pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky, které se koná v pátek 3. 2. 2023 v 9,30 - 11,00 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

Modlitba za nového prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby za nového nejvyššího představitele našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Amen