Prosím o modlitbu za zemřelého spolubratra v kněžské službě, ale také spolužáka z kněžského semináře a kamaráda. Pán Bůh zaplať.

Parte P. Jiří Změlík