Farníci, před každou mší svatou se modlíme za synodální proces. Nastal čas, aktivně se zapojit do prvního kroku této cesty na úrovni farnosti. Je nám předloženo 10 témat s otázkami. Skupinka (5-10 lidí) si vybere jedno téma a pokusí se formulovat odpovědi na otázky. Skupinku může vytvořit již existující společenství (např. schola, sbory, manželé, senioři, akolyté, lektoři, modlitby matek, živý růženec, atd.) nebo lidé, kteří se znají. Skupina se sejde 2x (v adventu a někdy po novém roce). Zde jsou témata a výběr otázek. V klidu si je přečtěte. Pokud byste se chtěli na výzvu papeže Františka zapojit do farní skupiny, přihlaste se na faře. Pokud se domluvíte na celé skupině, vyžádejte si u kněze další pomocné materiály.