Pán Bůh zaplať za vaše dary. Do pondělí 5. dubna je můžete také vhodit v označené obálce do schránky na faře.