Arcibiskup Jan Graubner na začátku postní doby předložil Pastorační plán Arcidiecéze olomoucké.
ÚKOL PRO KAŽDOU FARNOST: VYTVOŘIT FARNÍ PASTORAČNÍ PLÁN DO KONCE ČERVNA.
Nejde o plán akcí, ale o stanovení cílů a hledání cest.
Proto se na vás, farníci, obracím s prosbou o vaše vyjádření a náměty k jednotlivým částem pastoračního plánu. Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře. Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na TÉTO WEBOVÉ ADRESE.
oldin_2021_04