Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 16 157 Kč. Ročník 1937 daroval na kostel 500 Kč. Skupina farníků: 1 200 Kč. Ostatní dary: 2 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 9 hodin. Moc vás prosím, zapište se do adorační služby, aby se nestalo, že bude Nejsvětější svátost bez přítomnosti modlících se farníků. Děkuji. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 mše svatá se svátostným požehnáním.

§ V sobotu je děkanátní pouť na Velehradě. Protože se přihlásilo málo poutníků, autobus nepojede. Pokud pojedete osobním autem a budete mít ještě místo, nabídněte ho přátelům a známým. V 15 hodin je v bazilice růženec, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá s otcem arcibiskupem Janem. V 15 hodin je pro zájemce přednáška P. Pavla Ambrose v sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma „Jak přemýšlet o zpovědi“.

§ Příští neděli 3. 9. bude mše svatá v 10,30 hodin obětována za děti, studenty, rodiče a učitele. Na začátku nového školního roku jim budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání. Zvláště prváčky zvu, aby si na mši svatou vzali také své školní aktovky. Děti, které již chodíte ke svaté zpovědi, během týdne před nedělí přijďte ke svátosti smíření. V pondělí a středu se zpovídá půl hodiny od 18 hodin a na první pátek se zpovídá hodinu od 17 hodin.

§ Marie vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ Schola Nekonečno vás všechny srdečně zveme na oslavu 30. výročí vzniku scholy, která se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017. V 15 hodin bude děkovná mše svatá a v 17 hodin společné posezení v kulturním domě s fotografickou prezentací obohacenou zpěvem.

§ V sobotu má úklid skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 6 000 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu je děkanátní pouť na Velehradě. Protože se přihlásilo málo poutníků, autobus nepojede. Pokud pojedete osobním autem a budete mít ještě místo, nabídněte ho přátelům a známým. V 15 hodin je v bazilice růženec, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá s otcem arcibiskupem Janem. V 15 hodin je pro zájemce přednáška P. Pavla Ambrose v sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma „Jak přemýšlet o zpovědi“.

§ Příští neděli 3. 9. bude mše svatá v 10,30 hodin obětována za děti, studenty, rodiče a učitele. Na začátku nového školního roku jim budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání. Zvláště prváčky zvu, aby si na mši svatou vzali také své školní aktovky. Děti, které již chodíte ke svaté zpovědi, přijďte ve čtvrtek přede mší svatou ke svátosti smíření.

Milí misionáři z Misijních klubek!

Zdravím Vás uprostřed léta a posílám několik pozvání a informací pro příští dny!

Děkuji za všechen Váš čas a energii věnovaný misijním činnostem u Vás ve farnostech,

ale i mimo nich. Děkuji za skvělou pomoc maminkám a dětem z farnosti Dolní Němčí

na Národní pouti na Velehradě, o které jsme Vás informovali na facebooku PMD!

Všichni jste srdečně zváni na tradiční MISIJNÍ DEN 2017, který bude opět v Chocni

v sobotu 23. 9. 2017. Začne v 10 hodin a vyvrcholí slavnou misijní bohoslužbou v 15 hodin,

kterou bude celebrovat biskup Mons. Josef Kajnek.

Další informace k tomuto setkání najdete zde:  http://www.missio.cz/udalosti/misijni-den-2017-v-chocni/

Plakát pro další šíření je v příloze a pokud se chystáte přijet, dejte nám, prosím, vědět!

Nový zářijový Missio magazín bude výjimečně vysílán na Tv Noe již v sobotu 23. 9. 2017.

Všechny Missio magazíny naleznete v archivu Tv Noe: http://www.tvnoe.cz/porad/missio-magazin-cerven-2017.

21 dílů Missio interview jsou pro Vás připravena na stránkách Missio kino:

http://kino.misijnidila.cz/interview/

Děkuji všem vedoucím Misijních klubek, kteří odpověděli na výzvu k zaslaní výrobků na Misijní jarmarky!

Tato spolupráce je velmi důležitá, dává možnosti všem, kteří rádi tvoří a chtějí touto cestou

pomáhat potřebným v misiích! Pomáhejme si navzájem a podporujme jeden druhého!…

Proto naše výzva, která byla v minulých Dopisech pro Misijní klubka, platí i nadále!

Personální změny v NK PMD:

Na konci června ukončila na vlastní žádost práci v Národní kanceláři PMD Lenka Nováková.

Její práci přebrali stávající pracovníci Národní kanceláře PMD.

Administrativu ohledně evidence darů má na starosti Jana Trojovská, na kterou se s důvěrou

obracejte, email: trojovska@missio.cz.

Zvu Vás k účasti na misijních akcích, které zveřejňujeme na webu missio.

Dvě jsou již tuto sobotu 19. 8. 2017.

V rámci CSM je to Den rodin v Olomouci s PMD-missio:

http://www.missio.cz/udalosti/den-rodin-v-olomouci-s-pmd-missio/

a Setkání přátel časopisu Duhy a PMD Putim:

http://www.missio.cz/udalosti/setkani-pratel-casopisu-duhy-a-papezskych-misijnich-del/

Další najdete na: http://www.missio.cz/akce/aktualni-akce/

Vaše plánované misijní akce zadávejte na: http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/ ,

zprávy o proběhlých akcích na: http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/

Vaše příspěvky a fotografie se objevují na webu a fb PMD.

Na Facebooku PMD zveřejňujeme informace o našich projektech, pozvánky na misijní akce, aktuální výzvy, fotografie z misií u nás i v zahraničí, myšlenky na den z našeho webu, tweety, katecheze a homilie papeže Františka, který papežské misie vede a zaštiťuje je. Pozvěte proto na tyto stránky své přátele, věřící ve farnosti, ve společenstvích mládeže a rodin ap. Za sdílení příspěvků předem děkuji!

Vyprošuji Vám mnoho sil k misijnímu poslání, ke kterému jsme povoláni!

Ať Vás a všechny malé misionáře Pán odmění radostí a svým požehnáním!

Leoš Halbrštát

Papežská misijní dílamissio

        Na Kropáčce 30/1  
500 03, Hradec Králové,
         tel. 739 433 578 
       lhalbrstat@missio.cz  
      Czech Republic

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludvíci darovali na kostel 2 250 Kč. Ročník 1981 daroval 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 600 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Marie vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ Fatimský apoštolát vás zve na duchovní akce spojené s přítomností sochy Panny Marie z Fatimy. Zvláště v Olomouci, Svatém Hostýnu, Velehradě a Koclířově. Více informací na plakátu. Na obnovu zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské pojede z regionu autobus. Hlásit se můžete u paní Buberníkové a Daníčkové.

§ V sobotu má úklid skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Tento týden bude mše svatá v Horním Němčí v pondělí v 18 hodin. Fatimský apoštolát vás zve na duchovní akce spojené s přítomností sochy Panny Marie z Fatimy. Zvláště v Olomouci, Svatém Hostýnu, Velehradě a Koclířově. Více informací na plakátu. Na obnovu zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské pojede z regionu autobus. Hlásit se můžete u paní Buberníkové a Daníčkové z Dolního Němčí.