Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne od 14 do 17 hodin jste opět srdečně zváni do Misijní netradiční cukrárny do kulturního domu.

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Papež František zve děti celého světa ve středu 18. října 2017 k modlitbě růžence za jednotu a pokoj ve světě. My se k této duchovní iniciativě připojíme v 18 hodin. Proto zvu všechny děti, aby přišly do kostela, kde se společně růženec pomodlíme.

§ Nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík bude ve svém rodišti na Strání sloužit děkovnou mši svatou tuto sobotu 21. října v 15 hodin.

§ Příští neděli je Misijní neděle, do které se zapojí i děti. Kostelní sbírka bude odeslána přes arcidiecéze na Papežská misijní díla.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2018 za 60 Kč.

§ Ve farním listu vám podrobněji nabízím zasvěcení vaší rodiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie spolu s knězem. Pokud byste měli zájem, ozvěte se mi.

§ V sobotu má úklid skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík bude ve svém rodišti na Strání sloužit děkovnou mši svatou tuto sobotu 21. října v 15 hodin.

§ Příští neděli je Misijní neděle. Kostelní sbírka bude odeslána přes arcidiecéze na Papežská misijní díla.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2018 za 60 Kč.

§ Ve farním listu vám podrobněji nabízím zasvěcení vaší rodiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie spolu s knězem. Pokud byste měli zájem, ozvěte se mi.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 200 Kč. Bůh zaplať!

§ V úterý je mše svatá v kapli charitního domu v 9 hodin.

§ V úterý je Misijního klubka v 17 hodin a ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 9 do 18 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Od 4. října opět začíná novéna před 13. říjnem (fatimské jubileum).

§ V sobotu 7. října 2017 odjíždí autobus do Koclířova pro přihlášené poutníky v 6 hodin z náměstí.

§ Kdo může pomoci (děti, mladí i dospělí) při misijní cukrárně, přihlaste se co nejdříve.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 kusy fotografií nejlépe o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do 28. října. Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je mše svatá až v 10 hodin.

Milí rodiče, v neděli 15. října 2017 od 14 do 17 hodin pořádá farnost opět netradiční (misijní) cukrárnu v kulturním domě. Pod dohledem dospělých se budou děti věnovat návštěvníkům a obsluhovat je. Získaný dobrovolný příspěvek za sladké občerstvení bude použit pro dětí v misiích. Obracíme se na Vás s prosbou, jestli by Vaše dítě mohlo pomoci v této netradiční cukrárně. Každý stůl by obsluhovaly dvě děti. Menší dítě by nosilo zákusky a starší by roznášelo horké nápoje. Takže dětí – číšníků – bude potřeba více. Sraz dětí bude v neděli ve 13.00 v KD, pokud je možné v bílém tričku s krátkým nebo dlouhým rukávem. Prosím, přihlaste se co nejdříve na faře nebo Martině Smetanové /tel. č. 736 707 758/ na níže uvedenou přihlášku. Z organizačních důvodů budou obsluhovat jen přihlášené děti. – Za pomoc děkují organizátoři cukrárny
V úterý 10. 10. 2017 v 17.00hod. se koná ve farní dvoraně tvořivá dílnička, kde se budou vyrábět dárky pro “mlsající dárce“ v naší netradiční cukrárně. Jsou zvány jak děti, rodiče i prarodiče, kteří rádi tvoří. Už teď se těšíme na hezky strávené společné odpoledne. – Misijní Klubko