Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1945 daroval na kostel 500 Kč. Ostatní dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ I tento týden jsou roráty (beze mše) od pondělí do pátku v 7 hodin.

§ Misijní klubko Vás zve na Tvořivou dílničku, která se koná v úterý 12. 12. 2017 v 17 hodin ve farní dvoraně. Tentokrát budeme vyrábět vánoční přáníčka pro nemocné z naší farnosti.

§ Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Nemocné navštíví kněz tento týden ve středu a čtvrtek od 9 hodin.

§ V sobotu je předvánoční zpovídání od 9 hodin. Prosím, přijďte zavčas, abyste nepřišli k již zavřenému kostelu.

§ Tento týden můžete vzadu v kostele dávat své úmysly na mši svatou na další tři měsíce (leden – březen).

§ Prosíme o pomoc s Tříkrálovou sbírkou. Ozvěte se co nejdříve Martině Smetanové.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 14. 12. v 17,10 – 17,20 hodin před Jednotou. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Předvánoční zpovídání bude v úterý 19. prosince v 18 hodin.

§ Tento týden se začínají zapisovat úmysly na další tři měsíce.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 14. 12. ve Slavkově v 16,40 – 16,50 hodin na parkovišti před obchodem Hruška a v Horním Němčí v 16,55 – 17,05 hodin před kostelem. Takto vybrané potraviny již pomohli mnoha lidem. Předem moc děkujeme.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 19. listopadu činila 19 600 Kč. Ostatní dary 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Toto úterý 5. 12. není setkání Misijníko klubka. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Tento pátek je adventní spaní na faře. Ještě je možné se přihlásit.

§ Velká farní pouť 2018 je již obsazena (+ 5 náhradníků).

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na další čtvrtletí.

§ Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která u nás proběhne v sobotu 6. ledna 2018 dopoledne. K tomu, aby mohla v naší obci proběhnout, potřebujeme vedoucí skupinek a samozřejmě děti – koledníky. Proto vás prosíme o pomoc. Ozvěte se co nejdříve Martině Smetanové. Více informací je ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 8

Tradiční rorátní mše svaté budou letos v soboty 9. a 16. prosince a v pátek 22. prosince vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany. Letos ale budou roráty i ve všední dny (beze mše svaté). Sestry Boromejky natočily nahrávky tradičních rorátů (na každý den 10 krátkých adventních zpěvů). Pokud chcete začít den skutečně adventně, tak vás zvu vždy v 7 hodin do kostela. Adventní zpěvy si budeme pouštět do reproduktorů, ale zpěvníčky s texty i notami budete mít k dispozici, abyste se mohli přidat. Mezi jednotlivými zpěvy se budeme modlit modlitby (Anděl Páně, desátek růžence, Magnifikat, atd.), číst z Bible (žalmy a evangelium) a nebude chybět ani krátké adventní zamyšlení z Průvodce adventem. Budeme začínat tak brzy proto, abychom skutečně do kostela přicházeli ještě za tmy a odcházeli po rozednění. Kostel se bude otvírat v 6:50 hodin, kdy se rozezní zvony a budou vás provázet na cestě do kostela. Vím, že většina z vás se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit a některým se nebude chtít tak brzy vstávat. Ale třeba se nás najde alespoň pár, kteří chceme zakusit opravdovou adventní atmosféru, kterou mladší generace již nezažila a starší generace si ji možná již moc nepamatuje.

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 19. 11. činila 4 200 Kč. Ostatní dary 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Velká farní pouť 2018 je již obsazena (+ 5 náhradníků).

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na další čtvrtletí.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kateřiny darovali na kostel 1 000 Kč. Dar ročníku 1945: 500 Kč. Ostatní dary: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost oltářní v 9 hodin. Zapište se vzadu v kostele do adorační služby. V 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin společná adorace. V 17,30 hodin je mše svatá a svátostné požehnání.

§ V sobotu v 18 hodin bude adventní Večer chval s žehnáním farního adventního věnce.

§ V neděli při mši svaté budou požehnány vaše adventní věnce.

§ Milé děti, v pátek 8. prosince jste zvány na již tradiční adventní spaní na faře, které bude ukončeno sobotními roráty. Na spaní je nutné se přihlásit!!! Přihláška s bližšími informacemi je vzadu na stolku v kostele.

§ Od tohoto týdne se můžete začít přihlašovat na velkou farní pouť v červnu 2018. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je Adorační den v naší farnosti. Nejsvětější svátost oltářní kněz vystaví v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby po půlhodinách vzadu v kostele, aby se stále někdo před eucharistií modlil. Společné zakončení adorací a svátostným požehnáním bude v 16 hodin.

§ V sobotu v 18 hodin bude adventní Večer chval v Dolním Němčí.

§ V neděli při mši svaté budou požehnány vaše adventní věnce.

§ Vzadu v kostele máte k dispozici Průvodce adventem za 10 Kč.

§ Od tohoto týdne se můžete začít přihlašovat na velkou farní pouť v červnu 2018. Více informací ve Farním listu.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar muzikantů na kostel: 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude Večer chval v našem kostele. Na začátku bude pobožnost s žehnáním farního adventního věnce. Tímto večerem vstoupíme do doby adventní.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Dary na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude v kostele v Dolním Němčí Večer chval.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.