V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner k této příležitosti připravil své videoposelství, ve kterém všechny seniory a prarodiče zdraví a představuje jim papežovo poselství pro tento den.

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie.

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Apoštolská penitenciárie také vyzývá všechny kněze ke zvláštní připravenosti slavit svátost smíření, která je jednou z běžných podmínek pro získání odpustků.

V souvislosti s opakující se snahou zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství se Česká biskupská konference rozhodla vydat následující prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.

Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2021

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE JAKOUKOLIV POMOCÍ PODÍLELI NA LETOŠNÍM MISIJNÍM JARMARKU NA CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI A DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ A PODPOŘILI TAK CHUDÉ DĚTI V MISIJNÍCH ZEMÍCH :
P. Petr Hofírek, Scholička – Dol. Němčí, Kadeřnictví J. Bartošová – Jana a Eliška, Děti ze 4.A třídy ZŠ Tusarova Praha 7 s p. uč. Lucií Pochylou, Tetičky z Dol. Němčí – Tinková Františka, Ježková Marie, Kleinová Marie, Ježková Ludmila, Sečková Markéta – Velká n. Veličkou, Matůšová Jarmila, Daníčková Františka, Fibichrová Jana, Fibichrová Silvie, Bobčíková Pavlína, Uhrová Anička, Zimčíková Lucie, Zetkovy Zdeňka – Barborka a Adélka, Štefaníková Jana s Natálkou, Jančářová Zdenka, Hniličková Dana, Jančová Dagmar. Byly to příjemné dva dny s partou skvělých lidí a velkou radostí, že můžeme takto pomáhat i my.😊