V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Navštivte během prázdnin místa ve svém okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby.

Během letního projektu se dozvíte spoustu zajímavostí z jejího života, uvidíte ji znázorněnou na obrazech či vitrážích. Na některých zastávkách najdete přímo sochu svaté Ludmily, jinde bude zobrazena nějaká spojitost jako například křest knížete Bořivoje a nebo si prohlédnete vzácný dar –  Palladium země české. Občas vás zavedeme i na místo spojené s úctou jejího vnuka – svatého Václava a kdo chce zažít dobrodružství, může se zapojit do rodinné soutěže.

Prázdninovým putováním vás bude provázet příběh „Babička“, příběh o svaté Ludmile od spisovatele Ivana Renče.
 
Příběh je rozdělen na 10 úseků, které jsou shodné v pěti barevných oblastech (to znamená, že text i soutěžní otázka např. na stanovišti č. 1 jsou stejné i v ostatních oblastech).
Čísla určují pořadí příběhu o svaté Ludmile, ale můžete je navštívit v jakémkoli pořadí během celých prázdnin.
 
Na mapce jsou barevně vyznačené děkanáty, které tvoří celek s 10 zastávkami po dané oblasti.
Pro letní putování jsme připravili poutní pas, (ke stažení ZDE) který si můžete doma vytisknout na formát A4 a přeložit na polovinu. Tisk je jednoduchý: stačí dát oboustranně po kratším okraji.
Na vnitřní stránce pasu je připraveno deset rámečků pro deset zastavení, kam si postupně podle čísel stanovišť můžete doplnit potřebné údaje. V jednotlivých rámečcích jsou připravené kolonky pro název navštíveného místa, datum, URL odkaz na formulář (přepište si ho se všemi znaky a správnou velikostí písmen!) a budete-li luštit šifru, zapisujte si poctivě písmena z každého místa. Jakmile budete mít všechna zastavení, věříme, že se vám podaří šifra rozluštit. Vyluštěnou šifru nám pak zašlete na e-mail: rodinnyzivot@ado.cz a my vám pošleme speciální cenu. Ze všech rodin, které správně vyluští šifru budeme losovat na pouti v Suché Lozi 18. září 2021 hlavního výherce, který získá velkou knihu o svaté Ludmile.
Tip: Pokud byste si chtěli udělat deník z cest, můžete dětem pořídit nějaký blok či sešitek, do kterého si budou moci zapisovat zážitky z jednotlivých výprav, nakreslit obrázek, nalepit pohlednici,…
 

Ještě před benefičním koncertem 4. července proběhne od 18.30 ve velehradské bazilice Modlitba za vlast, kterou povede olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, a která je také organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky budou političtí představitelé, hasiči, zdravotníci, policisté a je zvána i široká veřejnost. 

Ve 20.00 hodin se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, který bude živě přenášet Česká televize. Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve houslistu Václava Hudečka spolu s hostem, který bude velkým překvapením, dále zpěváka Davida Deyla, Jiřího Pospíchala a Slovácký komorní orchestr, Filharmonii Bohuslava Martinů, Antikvartet Dušana Vančury a operní pěvkyni Petru Alvárez Šimkovou s manželem a dětmi.

Slavnostní koncelebrovaná poutní mše svatá se uskuteční opět na náměstí před bazilikou 5. července od 10.30 hodin. Živě ji opět bude přenášet Česká televize. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, kazatelem brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Po bohoslužbě budou předány medaile ČBK významným osobnostem za zásluhy.
 
5. července v 15.00 hodin se bude konat ve velehradské bazilice řeckokatolická svatá liturgie. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský exarcha Ladislav Hučko
 
5. července v 16.00 se uskuteční mše svatá v Mikulčicích, hlavním celebrantem a kazatelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle

V rámci plenárního zasedání členů ČBK bude mít veřejnost možnost účastnit se společných mší svatých s biskupy následovně:

6. července v 18.00 ve velehradské bazilice, hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Jan Baxant, kázat bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

7. července v 7.00 ve velehradské bazilice, hlavním celebrantem bude královéhradecký biskup Jan Vokál, kázat bude pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. 

Více informací o velehradské pouti naleznete zde

Na tradiční arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn zvou v závěru prázdnin pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život společně s děkanátními centry pro rodinu, místní duchovní správou a Maticí svatohostýnskou. Uskuteční se v sobotu 28. srpna 2021 a tematicky bude čerpat z letošního Roku sv. Josefa.

Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 a celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15.00 pak celodenní akci uzavře společná modlitba litanií ke sv. Josefovi a zasvěcení rodin, losování hlavních cen a požehnání.

Organizátoři vedle toho chystají také narozeninový dar pro arcibiskupa Jana Graubnera, který se 29. srpna dožívá 73 let. „Rozhodli jsme se dát mu darem modlitbu. Všechny rodiny i další zájemce proto zveme, aby se k nám připojili a zapsali své modlitby do elektronického formuláře, ať je pak můžeme hmatatelným způsobem znázornit na daru, který otci arcibiskupovi při pouti předáme,“ vysvětlují.

Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.

Biskupové prohlásili, že jsou velmi znepokojeni množstvím výroků a argumentů obsažených ve Zprávě o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen, která usiluje o uznání „práva na potrat“ a redefinici výhrady svědomí jako „odpírání lékařské péče“.

Pozice sekretariátu Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), publikovaná 17. června, uvádí, že je „eticky neobhajitelné“ klasifikovat potraty jako „základní lékařskou službu“.

„Lékařský zásah takové závažnosti se nemůže a nesmí stát běžnou praxí; jeho vymezení jakožto základní služby degraduje nenarozené dítě,“ uvádí dokument. „Jako církev jsme přesvědčeni, že lidský život od počátku, včetně života nenarozeného, má svou vlastní důstojnost a nezávislé právo na ochranu. Z pohledu církve není potrat prostředkem k plánování rodiny nebo součástí běžné zdravotní péče.“

„Nenarozené dítě má lidské právo na život,“ zdůraznila komise.

COMECE, která sestává z biskupů delegovaných biskupskými konferencemi 27 členských států Evropské unie, uvedla, že lidské zdraví je hlavním zájmem katolické církve, který uznává právo na zdraví jakožto „nezbytný základ pro důstojný život“.

„Zastávání se lidských práv je ústřední součástí sociálně-etického učení církve; vnímá lidská práva jako základ pro mírové soužití mezi národy a je přesvědčena o tom, že hluboce odpovídají křesťanskému a biblickému chápání důstojnosti lidské bytosti,“ stojí v dokumentu.

Komise dodala, že oceňuje základní zájem návrhu usnesení, kterým je ochrana zdraví a práv žen, ale s politováním pohlíží na „jednostrannou perspektivu“ dokumentu ohledně potratů. Zpráva „neodráží tragédii a komplexnost situací, ve kterých se matky zvažující potrat svého nenarozeného dítěte nacházejí“.

S odkazem na dokument německých biskupů z roku 1996 prohlášení říká, že „nezávislé právo dítěte na život je vynecháno z úvahy a přehlíží se to, že nenarozené dítě není majetkem svých rodičů, ale právě ve své bezbrannosti je jim pouze svěřeno“.

„Není sporu o tom, že život nenarozeného dítěte nemůže být chráněn proti jeho matce, ale pouze s ní,“ uvedli biskupové. „Péče o ženy, které se kvůli svému těhotenství nacházejí v nouzi nebo konfliktní situaci, je ústřední součástí diakonické služby církve a měla by být také povinností našich společností.“

Zpráva, která byla představena Evropskému parlamentu, zákonodárnému orgánu EU, chorvatským politikem Predragem Fredem Matićem, se bude projednávat 23. června. Hlasování proběhne následujícího dne.

COMECE rovněž „se znepokojením a lítostí“ zaznamenala, že návrh usnesení popírá základní právo výhrady svědomí, které vyzařuje ze svobody svědomí.

„Zatímco ostatní práva, jako právo na život, mohou mít v určitých situacích přednost, jsme znepokojeni, že text zprávy zpochybňuje už pouhou existenci práva zdravotnických zařízení a jejich zaměstnanců odmítnout poskytovat určité zdravotnické služby, včetně potratů, na základě výhrad svědomí,“ stojí v pozici komise.

„To znamená zjevné přehlížení práva organizací založených na náboženství nebo přesvědčení dodržovat jejich étos a praktikovat jejich služby v souladu s ním. Také je tím zanedbáváno právo jednotlivců řídit se svým svědomím.“

V prohlášení COMECE je rovněž uvedeno, že zpráva nezohledňuje legislativní kompetence členských států v oblasti „sexuálního a reprodukčního zdraví a práv“.

„Připomínáme, že základním principem Evropské unie je zásada svěřených pravomocí, kdy by Unie měla jednat pouze v rámci kompetencí jí svěřených členskými státy ve Smlouvách k dosažení cílů v nich vytyčených,“ uvedli biskupové.

Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE, v rozhovoru zveřejněném tento týden řekl, že „musíme dát jasně najevo, že schválení takové zprávy je v rozporu se zásadou subsidiarity, protože potrat je předmětem národní a ne unijní legislativy“.

„Bylo by proto závažným prohřeškem, kdyby Evropská unie nerespektovala subsidiaritu, o které stále hovoří,“ uvedl.