DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dary nemocných: 9 900 Kč. Dar opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Ve čtvrtek je světový den nemocných. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout i senioři jako posilu v těžkostech stáří, i když nemají vážné zdravotní problémy. Připravte se na přijetí této svátosti také zpovědí.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dar na lavice: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově. A v Horním Němčí bude mše svatá jen ve středu.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Výtěžek farního plesu činil 60 000 Kč. Měsíční sbírka: 18 770 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. (Ve čtvrtek náboženství není.)

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Třídenní Modlitby matek je v pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Rodiče, přijďte se modlit za své děti.

§ Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě.

§ Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Více informací ve Farním listu.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka: 4 550 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě.

Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele Církevní základní školy a mateřské školy ve

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástupem do funkce 1. 8. 2016.

Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedagogického směru, do Prostějova pětiletá a do Zlína čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole v rozsahu do tří stran.

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc do 29. února 2016 (rozhodující je datum podání přihlášky).