Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin.

§ Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela.

§ Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ V sakristii a na faře jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Děti, tento pátek v 17 hodin je první spolčo dětí v novém školním roce. Jste srdečně zváni a přijďte do farní dvorany.

§ Připravuje se velká farní pouť na Slovensku v roce 2017. Nabízí se možnost jet na 4 dny (1 den výlet do Vysokých Tater). Kdo byste měli zájem, zapište se do 14 dnů vzadu v kostele. Pokud nebude zájem o 4 denní pouť, pojedeme opět na 3 dny. Více ve farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 4 300 Kč. Dar na lavice: 2 500 Kč. Ostatní dary: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Na sv. Václava bude mše svatá v 16 hodin v Horním Němčí. Ve čtvrtek pak bude mše svatá jen ve Slavkově v 17 hodin.

· V sakristii jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

· Připravuje se velká farní pouť na Slovensku v roce 2017. Nabízí se možnost jet na 4 dny (1 den výlet do Vysokých Tater). Kdo byste měli zájem, zapište se do 14 dnů vzadu v kostele. Pokud nebude zájem o 4 denní pouť, pojedeme opět na 3 dny. Více ve farním listu.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu.

§ Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné.

§ Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr.

§ V úterý v 17 hodin je v kostele Fatimská mariánská pobožnost.

§ Ve čtvretek v 17 hodin je další setkání malé scholičky ve farní dvoraně.

§ V neděli bude jen mše svatá v 10 hodin (biřmování). Ranní mše svatá není! V sobotu večer v 18,30 hodin je mše svatá s nedělní platností.

§ Mše svatá za Ludmily je posunuta na neděli 25. září v 7,30 hodin.

§ Na konci září bude k zakoupení stolní kalendář našeho děkanátu.

§ Klíče na úklid kostela si vyzvedejte u paní Boženy Krhovské nebo na faře.

§ Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši svatou při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10 hodin u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP. Naše farnost pro krojované opět zajistí autobus. Pokud to bude možné, půjde otec Petr s pěšími poutníky.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Od neděle do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování v Dolním Němčí. Přijeďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu.

· Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pátek od 19,30 hodin v kostele v Dolním Němčí. Bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné.

· Náboženství se začne učit od pondělí 19. září.

· Kvůli slavnosti biřmování v Dolním Němčí bude příští neděli již v 7,30 hodin.

· Na konci září bude k zakoupení stolní kalendář našeho děkanátu.

· Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši svatou při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10 hodin u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. Prosím, odevzdejte je nejpozději do konce tohoto týdne na faru. Předpokládaný rozvrh hodin najdete ve farním listu

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek od půl šesté bude příležitost ke svátosti smíření (zvláště zvu děti na začátku školního roku). V 18 hodin bude společná adorace a hned po ní asi tak v 18,20 hodin bude mše svatá se svátostným požehnáním.

· V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele v Dolním Němčí společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

To, že se budou konat světové dny mládeže s papežem v Krakově, jsem věděla už dávno, ale myšlenka, že bych na setkání jela, mně napadla až při častém poslouchání české hymny setkání, do které jsem se při prvním poslechu zamilovala. Společně se známými s Dolního Němčí jsem poslala přihlášku na 3 dny a vlastně ani nevěděla, co všechno tam zažiji. Ani trochu jsem netušila, co od takového setkání mládeže mám očekávat. V pátek jsme vyjížděli autem ve 3 hodiny ráno, abychom tam stihli nastávající program. Když jsme přijeli na místo, potkávali jsme mladé i starší lidi a já pochopila, že každý, kdo se cítí mladý duchem, se může setkání zúčastnit. V ten den večer se konala křížová cesta, ale největší zážitky si odnášíme ze sobotní poutě. Bylo nám řečeno, že na místo, kde se bude konat vigilie, půjdou všichni poutníci pěšky. Dostali jsme vstupenky do sektorů a všichni nám tvrdili, že máme dobré místa. V sobotu ráno nás nabádali, ať už vyjdeme (bylo kolem 10 hodin a vigilie měla začít v 7 hodin večer). Říkala jsem si, co tam tak dlouho na sluníčku budeme dělat, když cesta trvá 7 km? Radši jsme se ale přidali k davu lidí a vyšli. Za chvíli nás ale čekali nepříjemné tlačenice a hodinové čekání na místě. Cestou jsme putovali dál a dál a pořád jsme neviděli nikde ceduli s naším sektorem. Kolem nás projíždělo několik sanitek, protože lidé po cestě odpadávali horkem a to nás moc nepovzbudilo. Pořád jsem ale cítila Milosrdenství. Bylo všude. Ať už na úsměvech ostatních poutníků z celého světa, kteří neustále po cestě zpívali, lidí před svými domy, kteří nás oblévali vodou a zdarma podávali pet-lahve s vodou nebo nás pouštěli do svých domovů na wc. Cestou jsme se ubezpečovali a podporovali, že už tam musíme být. Na konci svých sil, úplně vyčerpaní jsme se po 20km cestě, kterou jsme šli 8 hodin, dostali do svého sektoru, shodili bágly a nachystali karimatky. Když jsme zjistili, kde sedíme, že jsme zezadu velkého oltáře a před sebou žádnou obrazovou televizi nemáme, byli jsme z toho zklamaní. Ale věděla jsem, že každá pouť musí být náročná, aby potom mohlo začít něco krásného. A tak se taky stalo! Zážitek nebylo jen být s miliony lidí na jednom místě a zpívat hymnu milosrdenství, být před zraky Svatého otce, spát pod širým nebem, potkat lidi z různých zemí i z České republiky, ale cítit Pána, který stojí při nás a skrze slova Svatého otce k nám promlouvá a povzbuzuje nás svými slovy: „Toto je tajemství, drazí přátelé: Všichni jsme voláni ke zkušenosti. Bůh od tebe něco očekává, Bůh od tebe něco chce. Bůh přichází otevřít všechno to, co tě uzavírá. Zve tě, abys snil, chce ti ukázat, že s tebou může být svět jiný. Tak je to: pokud ze sebe nedáš to nejlepší, svět nebude jiný. To je výzva.“ A když v neděli před začátkem závěrečné mše svaté kolem nás projel Svatý otec v blízkosti 10m, měla jsem slzy v očích, jaký to byl nepopsatelný zážitek. Jsem ráda, že jsem mohla jet se super partou, se kterými jsme se nejen neustále po cestě povzbuzovali, ale i užili spoustu zábavy. Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách tohoto setkání a duchovně nás podpořili. Děkuji také Bohu, že mi umožnil na tomto setkání být a celou dobu nás provázel. Kamila Michalcová

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu je v 6,45 hodin mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí můžete vkládat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 1 100 Kč. Ostatní dary: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá pouze ve Slavkově v 17 hodin. (Od 16:30 hodin bude společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.) Mše svatá v Horním Němčí není.

§ Příští neděli je sbírka na lavice.

§ Zapisují se úmysly na mši svatou na další čtvrtletí.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 17 hodin v Horním Němčí.