– Po změně času budou večerní mše svaté v 17:30 hodin.

– Mše svaté se konají bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Ti, kteří se nemohou bohoslužby zúčastnit, jsou dispenzováni od fyzické účasti na nedělní mši svaté.

– Bohoslužby budou ve všední den vysílány přes AudioKostel a v neděli také na Facebooku.

– Vždy, když uslyšíte znít všechny 3 zvony, žehnám před kostelem Nejsvětější svátostí všem ve farnosti, zvláště nemocným. Když bude mše svatá, svátostné požehnání tímto způsobem udělím na konci mše svaté.

– Svátost smíření lze tento týden přijmout v pondělí, středu a pátek od 16:30 do 16:50 hodin v kostele.  Prosím o dodržování platných podmínek 6 osob v kostele a rozestupy 2m.

– Předsíň kostela bude přes den otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

– AudioKostel opět ve 20 hodin vysílá modlitbu růžence za ukončení pandemie.

– Účast na pohřbu pouze 10 lidí z rodiny.

– V “dušičkovém” týdnu nebude žádná společná pobožnost na hřbitově. Pokud to situace dovolí, bude někdy během měsíce listopadu.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. V České republice je tato možnost již od 25. 10. 2020.

Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.