DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dary nemocných: 9 900 Kč. Dar opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Ve čtvrtek je světový den nemocných. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout i senioři jako posilu v těžkostech stáří, i když nemají vážné zdravotní problémy. Připravte se na přijetí této svátosti také zpovědí.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dar na lavice: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově. A v Horním Němčí bude mše svatá jen ve středu.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.