Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 3 500 Kč.Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli 5. července se bude na faře v Uherském brodě promítat v 18 hodin film Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Všichni jste srdečně zváni.

§ Ve středu po mši svaté je opět zkouška kostelního sboru ve farní dvoraně.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Velké poděkování patří všem brigádníkům, kteří během dvou dnů rozebrali starou dlažbu chodníků kolem kostela.

§ Dnes v neděli 5. července se bude na faře v Uherském brodě promítat v 18 hodin film Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.