Dolní Němčí – oznámení:

§ Velká farní sbírka: 22 600 Kč. Ročník 1938 daroval na kostel 1 200 Kč. A ročník 1947 daroval 1 000 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí bude sloužena zádušní mše svatá za +Jaroslavu Zajícovou, která měla rozloučení jen na hřbitově 8. dubna. Od 17:30 hodin je za ni modlení.

§ Na první pátek je osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a pak mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude Fatimská mariánská pobožnost v 6:45 hodin.

§ Od tohoto týdne se začne zpovídat ve zpovědnici. I když se hygienické předpisy rozvolňují, v malém prostoru zpovědnice je naopak potřeba dodržovat určité důležité zásady, které najdete ve farním listu.

§ Pokud jste v době postní odkládaly peníze na nejpotřebnější, tak příští neděli, prosím, přineste kasičky Postní almužny.

§ Následujících 14 dnů si mohou jubilanti přijít na faru domluvit úmysl mše svaté. Ostatní úmysly se budou dávat až od 15. června.

§ Rozpis lektorů na další období je na nástěnce v předsíni kostela.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Velká farní sbírka: 10 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pokud jste v době postní odkládaly peníze na nejpotřebnější, tak příští neděli, prosím, přineste kasičky Postní almužny.

§ Následujících 14 dnů si mohou jubilanti přijít domluvit úmysl mše svaté na další čtvrtletí. Ostatní úmysly se budou dávat až od 15. června.

§ I když se hygienické předpisy rozvolňují, v malém prostoru zpovědnice je naopak potřeba dodržovat určité důležité zásady, které najdete ve farním listu.

2 komentářeComments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.