Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 8 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do pátku v 7 hodin bude v našem kostele rorátní pobožnost, která bude vysílaná také ve farním rádiu (AudioKostel).

§ Vypadá to, že omezení počtu osob na mši svaté bude ještě pokračovat několik týdnů (je pravděpodobné, že i přes vánoční svátky). K účasti na konkrétní bohoslužbu ve všední den je nutné si v předsíni kostela vyzvednout lístek („místenku“). Na mši svatou v sobotu večer (s nedělní platností) a v neděli se přihlaste osobně na faře nebo telefonicky Erice Uhrové. Obsazenost můžete sledovat na webu farnosti.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 2020. biskupové ČR

§ Na první pátek bude příležitost k osobní adoraci od 14 do 17 hodin. (Dodržujte odstup 2m.) Prosím, nejen členy Eucharistické hodiny, aby se v předsíni kostela zapsali do adorační služby.

§ Svátost smíření lze přijmout 30 minut před každou mši svatou (kromě nedělní hrubé). Na první pátek od 16 do 17 hodin. Je velmi pravděpodobné, že před vánočními svátky nebude hromadné zpovídání. Proto využijte celý advent k přijetí svátosti smíření.

§ Misijní klubko pro vás připravilo od pondělí 30. listopadu Adventní misijní jarmark v obchůdku Zdravé výživy. Více informací ve farním listu.

§ Opět začíná pravidelný úklid kostela. V sobotu uklízí skupina č. 2.

Horní Němčí – oznámení:

· Každý den v 7 hodin ráno se budou na farním rádiu (AudioKostel.cz) vysílat roráty.

· V úterý 1. prosince je v naší farnosti Adorační den. Kostel bude otevřený k osobní adoraci od 13 do 17 hodin (dodržujte odstup 2m). Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin bude mše svatá.

§ Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 2020. biskupové ČR

· Na nedělní mši svatou je třeba se přihlásit u Michala Warchila nebo paní Jiřiny Warchilové.