Dolní Němčí – oznámení:

§ Petři a Pavli darovali na kostel 3 200 Kč. Další dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra přede mší svatou je modlení za +Annu Uhrovou, která má pohřeb v úterý v 16 hodin.

§ Na první pátek je adorace od 10 hodin. Od 17 hodin se bude zpovídat a v 18 hodin bude společná adorace a pak mše svatá. Na první sobotu bude ráno mše svatá a před ní od 6:45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost.

§ Od čtvrtka do soboty je na sv. Antonínku duchovní obnova. Využijte této možnosti, když je to tak blízko. Program je ve Farním listu.

§ Farnost Uherský Brod oznamuje, že od července už nebudou bývat nedělní večerní mše svaté v 18:00 hodin ve farním kostele ale znovu v klášterním kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hodin a společná adorace až po mši svaté. Ve čtvrtek nebude večerní mše svatá v Horním Němčí, protože je odpoledne pohřeb.

§ Od čtvrtka do soboty je na sv. Antonínku duchovní obnova. Využijte této možnosti, když je to tak blízko. Program je ve Farním listu.

§ Farnost Uherský Brod oznamuje, že od července už nebudou bývat nedělní večerní mše svaté v 18:00 hodin ve farním kostele ale znovu v klášterním kostele.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.