Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 16 157 Kč. Ročník 1937 daroval na kostel 500 Kč. Skupina farníků: 1 200 Kč. Ostatní dary: 2 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 9 hodin. Moc vás prosím, zapište se do adorační služby, aby se nestalo, že bude Nejsvětější svátost bez přítomnosti modlících se farníků. Děkuji. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 mše svatá se svátostným požehnáním.

§ V sobotu je děkanátní pouť na Velehradě. Protože se přihlásilo málo poutníků, autobus nepojede. Pokud pojedete osobním autem a budete mít ještě místo, nabídněte ho přátelům a známým. V 15 hodin je v bazilice růženec, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá s otcem arcibiskupem Janem. V 15 hodin je pro zájemce přednáška P. Pavla Ambrose v sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma „Jak přemýšlet o zpovědi“.

§ Příští neděli 3. 9. bude mše svatá v 10,30 hodin obětována za děti, studenty, rodiče a učitele. Na začátku nového školního roku jim budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání. Zvláště prváčky zvu, aby si na mši svatou vzali také své školní aktovky. Děti, které již chodíte ke svaté zpovědi, během týdne před nedělí přijďte ke svátosti smíření. V pondělí a středu se zpovídá půl hodiny od 18 hodin a na první pátek se zpovídá hodinu od 17 hodin.

§ Marie vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ Schola Nekonečno vás všechny srdečně zveme na oslavu 30. výročí vzniku scholy, která se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017. V 15 hodin bude děkovná mše svatá a v 17 hodin společné posezení v kulturním domě s fotografickou prezentací obohacenou zpěvem.

§ V sobotu má úklid skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 6 000 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu je děkanátní pouť na Velehradě. Protože se přihlásilo málo poutníků, autobus nepojede. Pokud pojedete osobním autem a budete mít ještě místo, nabídněte ho přátelům a známým. V 15 hodin je v bazilice růženec, v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá s otcem arcibiskupem Janem. V 15 hodin je pro zájemce přednáška P. Pavla Ambrose v sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma „Jak přemýšlet o zpovědi“.

§ Příští neděli 3. 9. bude mše svatá v 10,30 hodin obětována za děti, studenty, rodiče a učitele. Na začátku nového školního roku jim budeme vyprošovat hojnost Božího požehnání. Zvláště prváčky zvu, aby si na mši svatou vzali také své školní aktovky. Děti, které již chodíte ke svaté zpovědi, přijďte ve čtvrtek přede mší svatou ke svátosti smíření.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.