Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Pán Bůh zaplať také za páteční Misijní Modlitební most, Netradiční cukrárnu s misijním jarmarkem. Bez pomoci mnohých – dospělých i dětí – by se to nemohlo uskutečnit.

§ Od pondělí večerní bohoslužby začínají v 17:30 hodin.

§ V pondělí a středu se bude zpovídat 45 minut přede mší svatou. Přijměte svátost smíření, abyste mohli pomoci duším v čistci.

§ V úterý v 9 hodin bude mše svatá v kapli charitního domu.

§ V úterý není Misijní klubko a ve středu není dětská mše svatá (jsou prázdniny).

§ Ve středu v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Josefa Koláře, který má pak pohřeb v pátek ve 14 hodin.

§ Na první pátek bude osobní adorace pouze od 9 do 12 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin bude společná adorace se svátostným požehnáním. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude krátká pobožnost za zemřelé.

§ V sobotu – na dušičky – bude mše svatá ráno v 8 hodin.

§ 1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Vyznání víry. Ve dnech 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

§ V neděli odpoledne bude pobožnost na hřbitově ve 13,30 hodin.

§ V neděli 3. 11. v 15 hodin bude na Svatém Antonínku mše svatá za P. Josefa Stojaspala.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Myslivci darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Ve čtvrtek bude mše svatá z páteční slavnosti Všech svatých. Ve Slavkově v 16,30 hodin a po mši bude krátká pobožnost na hřbitově. A pak v 18 hodin bude mše svatá v Horním Němčí. A pak po mši svaté v HN bude příležitost ke svátosti smíření. Vyzpovídejte se, abyste mohli pomoci duším v čistci.

· V sobotu – na dušičky – bude mše svatá ráno v 9 hodin.

· 1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Vyznání víry. Ve dnech 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

· V neděli odpoledne bude pobožnost na hřbitově ve Slavkově ve 14,30 hodin a v Horním Němčí v 15 hodin.

· V neděli 3. 11. v 15 hodin bude na Svatém Antonínku mše svatá za P. Josefa Stojaspala.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.