Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťany Blízkého Východu: 9 000 Kč. Ostatní dary 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne v 15,30 hodin pohřeb pana Ivana Kunsta.

§ V úterý v 18:30 hodin je v kostele přípravné setkání třeťáků a jejich rodičů.

§ V sobotu je malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá je v 18 hodin.

§ Příští neděli již budou jen 2 mše svaté (ranní a hrubá). V sobotu večer mše v Dolním Němčí nebude.

§ Příští neděli v 18 hodin bude poslední májová pobožnost. Po které bude katecheze pro biřmovance a svatodušní adorace. V 19 hodin bude ve dvoraně organizační schůzka biřmovanců a nutná je účast i jednoho z rodičů.

§ Náboženství se v letošním školním roce již nebude ve škole učit.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce 1. 8. 2020. Více ve farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťany Blízkého Východu: 4 200 Kč. Dar na kapli 3 000 Kč. Ostatní dary na kostel 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové ve Slavkově: dnes v neděli v 15 hodin, v úterý v 17 hodin, ve čtvrtek po mši svaté, která je v 9 hodin a v neděli poslední májová v 15 hodin.

§ Májové v Horním Němčí: ve čtvrtek po mši svaté.

§ V sobotu je malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá je v 18 hodin.

§ Náboženství se v letošním školním roce již nebude ve škole učit.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce 1. 8. 2020. Více ve farním listu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.