Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1968 daroval na kostel 2 000 Kč. Ročník 1964 daroval 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhla netradičně. Do pevných pokladniček v Dolním Němčí jste přispěli částkou 67 271 Kč. Poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli svými finančními dary.

§ Stále je možná účast na mši svaté pouze pro rodinu, která dala úmysl. Od pondělí se mohou ozvat Erice Uhrové ti, kteří od začátku roku ještě na mši svaté nebyli.

§ Příležitost ke svátosti smíření – půl hodiny před každou večerní mší svatou.

§ Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu a neděli v 15 hodin. Protože není možná účast v kostele, budou se modlitby vysílat na farním rádiu AudioKostel.

§ Je potřeba doplnit členy do jedné skupinky živého růžence. Pokud máte zájem a chcete se zapojit do této modlitby, přihlaste se na faře. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, mohou se jí zúčastnit jen z rodiny, která dala úmysl.