Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 14 hodin je křížová cesta.

§ Dary na kostel: 8 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížová cesta tento týden bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin. Ve středu křížová cesta s dětmi není, protože je přede mší modlení za zemřelého. Ale středeční mše svatá je zvláště pro děti a rodiče. Příští neděli po křížové cestě bude Světový den modliteb, které letos připravily ženy z Kuby. Srdečně vás všechny zveme.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ Toto úterý 23. února v 18 hodin zveme na další setkání vdov ve farní dvoraně. Budeme si povídat o „světle“ a nazdobíme si svíčku. Prosím, kdo přijdete, zapište se vzadu v kostele, abychom věděli, kolik bude potřeba zajistit větších svící. Díky.

§ Ve středu v 16,30 hodin je modlení za + Josefa Šimčíka a ve čtvrtek v 15 hodin má pohřeb.

§ V sobotu v 18,30 je postní Večer chval. Opět vás zveme na modlitbu slovem a zpěvem.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Od 5. do 9. března je postní duchovní obnova v Brodě. Program na jednotlivé dny najdete na nástěnce.

§ Určitě jste si všimli, že je vzadu Brána milosrdenství, kterou budeme s dětmi během doby postní postupně otvírat. U ní jsou na stolku postní úkoly zaměřené na skutky duchovního milosrdenství. Každý týden (nebo častěji) si můžete vytáhnout jeden úkol a snažit se ho naplnit. Přejeme vám, ať se to daří.

§ Na národní pouť do Krakova v sobotu 28. května 2016 pojede v rámci děkanátu patrový autobus. Protože bude vyjíždět z Horního Němčí, tak budou možné zastávky také ve Slavkově a Dolním Němčí. Odjezd autobusu bude ve 2 hodiny ráno a návrat v pozdních nočních hodinách. Přihlásit se můžete na faře. Při přihlášení se vybírá 500 Kč na dopravu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Dary na lavice: 1 500 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížová cesta tento týden bude ve čtvrtek v 15 hodin ve Slavkově a v 16,30 hodin v Horním Němčí přede mší svatou. A pak v neděli v 8,30 hodin.

§ V sobotu v 18,30 je postní Večer chval v Dolním Němčí. Opět vás zveme na modlitbu slovem a zpěvem.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Od 5. do 9. března je postní duchovní obnova v Brodě. Program na jednotlivé dny najdete na nástěnce.

§ Na národní pouť do Krakova v sobotu 28. května 2016 pojede v rámci děkanátu patrový autobus. Protože bude vyjíždět z Horního Němčí, tak budou možné zastávky také ve Slavkově a Dolním Němčí. Odjezd autobusu bude ve 2 hodiny ráno a návrat v pozdních nočních hodinách. Přihlásit se můžete na faře. Při přihlášení se vybírá 500 Kč na dopravu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.