Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 6 300 Kč. Nemocní darovali na kostel 12 400 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ V předsíni kostela se, prosím, zapište do odpolední služby v kostele na dny 25. – 27. 12., kdy bude kostel otevřený k modlitbě.

§ Na novoroční mše svaté se můžete přihlašovat až od pondělí 28. 12. na faře nebo telefonicky Erice Uhrové (739 080 307).

§ Úmysly na mši svatou na první čtvrtletí roku 2021 můžete dávat vzadu v kostele do krabice.

§ Na podporu časopisu Immaculata si můžete vzadu v kostele koupit knihu Rozjímavý růženec. Alespoň 100 Kč vložte do dřevěné pokladničky. Děkujeme.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 3 300 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Charita děkuje za dary do Adventní potravinové sbírky. Celkem jsme společně nasbírali 745 Kg potravin a drogerie, které budou dál pomáhat potřebným.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.