Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 16 000 Kč. Dar ročníku 1932 na kostel: 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Zdislavě.

§ Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

§ Stále se hledají pomocníci na Dětský den, který bude v sobotu 1. června. Ozvěte se Martině Smetanové. Setkání dobrovolníků je v pondělí 20. května v 19,30 hodin ve farní dvoraně. Pokud chcete tuto akci podpořit finančně, ozvěte se Marii Horňákové – Galatex. Díky za vaši pomoc.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá ve středu 22. května od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku hlavního kaplana Armády České republiky P. Jaroslava Knichala s názvem Spravedlivá válka – teorie a praxe.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 4 300 Kč. Farníci ze Slavkova – ročník 1939 – darovali na kapli 1 100 Kč a na kostel 500 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děti, příští neděli si přineste Mariánský list a bude vyhodnocení.

§ Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá ve středu 22. května od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku hlavního kaplana Armády České republiky P. Jaroslava Knichala s názvem Spravedlivá válka – teorie a praxe.

2 komentářeComments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.