Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Ročník 1940 daroval na kostel 1 100 Kč. Ostatní dary: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože příští neděle je Neděle Božího slova (vyhlášeno papežem Františkem) bude příští neděli celonárodní sbírka na České katolické biblické dílo (www.biblickedilo.cz) Dar v označené obálce můžete během tohoto týdne vhodit do farní schránky. Pán Bůh zaplať!

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9