Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je po mši svaté zkouška kostelního sboru.

§ V sobotu večer je mše s nedělní platností a v neděli je v 9 hodin procesí ke kapli sv. Anny, kde bude mše svatá.

§ V sobotu 29. července 2017 budou ve farním kostele ve Vlčnově oddáni pan Michal Stojaspal, bytem Dolní Němčí, a slečna Lucie Pešlová, bytem Vlčnov. Pokud byste věděli o překážce, která by jim bránila přijmout svátost manželství, oznamte to knězi.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

3 komentáře
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.