Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1936 daroval na kostel 1 800 Kč. Další dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti tento týden: Neděle 13/5 v 18 hodin; pondělí, středa, pátek a sobota – po mši svaté; příští neděle v 18 hodin

§ V úterý bude opět misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 6. – 9. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Příští neděli bude mše svatá pouze v 10 hodin (slavnost 1. svatého přijímání). Proto v sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností.

§ V sobotu 2. června 2018 od 14:30 hodin bude již tradiční DĚTSKÝ DEN, pořádaný naší farností a místními hasiči. Letos se těšte na RETRO HRY. K tomu, aby se mohl uskutečnit, je zapotřebí hodně dobrovolníků. Pokud chcete udělat radost dětem a přitom se dobře pobavit, prosím, přijďte v úterý 22. května v 19 hodin do farní dvorany, kde se konkrétně domluvíme, co bude vaším úkolem na dětském dnu. Pokud se na tuto domluvu nebudete moci dostavit a přesto chcete přiložit ruku k dílu, zavolejte Martině Smetanové tel: 736707758. Jestli budete chtít tuto akci podpořit finančně, ozvěte se Marii Horňákové. Již teď děkujeme za jakoukoliv pomoc.

§ Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku určenou pro vybavení školy v Zambii. Informace o vybíraných věcech najdete na plakátku. Materiál můžete přinést do 15. června 2018 do charitního domu v Dolním Němčí

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar 600 Kč na kapli a dar 500 Kč na kostel. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti tento týden: úterý v 17 hodin ve Slavkově; úterý v 18 hodin v Horním Němčí; ve čtvrtek ve Slavkově a Horním Němčí – po mši svaté; příští neděle v Horním Němčí v 8,30 hodin.

§ Příští neděli v 15 hodin v kulturním domě v Horním Němčí bude vystoupení dětí pro maminky a babičky. Určitě přijďte! J

§ Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku určenou pro vybavení školy v Zambii. Informace o vybíraných věcech najdete na plakátku. Materiál můžete přinést do 15. června 2018 do charitního domu v Horním Němčí nebo Slavkově.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.