Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 6 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Štěpáni vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. Také mládež může přispět.

§ Od pondělí do pátku jsou v 7 hodin ráno v kostele roráty, na které můžete přicházet.

§ Ve čtvrtek a v pátek navštíví kněz nemocné. Pokud máte obavy z nemoci, zavolejte knězi, aby se nestavoval.

Zpovídání: Pondělí, středa a pátek – přede mší svatou – od 16:45 hodin. Sobota: Adorační den: 14 – 15 hodin a přede mší svatou od 17 hodin. Neděle: 14 – 15 hodin a 17 – 18 hodin

§ V sobotu je v naší farnosti Adorační den. Modlíme se za arcidiecézi (tentokrát zvláště za nemocného otce arcibiskupa) a bohoslovce v kněžském semináři. Nejsvětější Svátost bude vystavena ve 14 hodin k osobní adoraci. Do 15 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. (Zpovídá jen jeden kněz – farář.) V 17:30 hodin bude mše svatá, po které bude adorace a svátostné požehnání. Přijďte během odpoledne alespoň na krátkou modlitební chvíli. Zachovávejte hygienická opatření.

§ Bohoslužeb se může účastnit omezený počet osob. Na konkrétní bohoslužbu ve všední den si v předsíni kostela vyzvedněte lístek („místenku“). Na mši svatou v sobotu večer (s nedělní platností) a v neděli je nutné se přihlásit osobně na faře nebo telefonicky Erice Uhrové (739 080 307).

§ Také se od úterý 15. 12. bude zapisovat na vánoční bohoslužby. Vzhledem k omezení počtu osob na mši svaté, se můžete přihlásit jen na jednu bohoslužbu (čtvrtek 24.12. – neděle 27.12.), aby se dostalo na všechny farníky. Na Štědrý den budou dvě „půlnoční“. V 19 a 22 hodin. Hlásit se můžete osobně na faře nebo u Eriky Uhrové. Pokud se budete ozývat telefonicky, je potřeba si vyzvednout „místenku“ v sakristii po rorátech nebo mši svaté. Obsazenost můžete sledovat na webu farnosti.

§ Jako každý rok v adventu i letos vyhlašuje Charita adventní sbírku potravin. Pracovníci Charity budou potraviny vybírat ve čtvrtek 17. 12. v 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Příležitost ke svátosti smíření: čtvrtek – přede mší svatou od 16,30 hodin.

§ Na nedělní mši svatou je třeba se přihlásit u Michala Warchila nebo paní Jiřiny Warchilové.

§ Jako každý rok v adventu i letos vyhlašuje Charita adventní sbírku potravin. Pracovníci Charity budou potraviny vybírat ve čtvrtek 17. 12.  v Horním Němčí v 16:45 – 16:55 hodin u kostela a v 17:00 – 17:10 hodin ve Slavkově před obchodem Hruška (možnost přispět v obchodě i během dne).