Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele májová pobožnost.

§ Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí bude fatimská májová pobožnost přede mší svatou od 17:45 hodin. Od 17:45 bude také ještě příležitost ke svátosti smíření. Při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout vážně nemocní lidé a všichni senioři.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Zvu všechny děti, především třeťáky.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ Dětský den se blíží a bude v sobotu 1. června 2019. Proto hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací. Setkání dobrovolníků je v PONDĚLÍ 20. KVĚTNA.

§ Připomínám, že přihlášení biřmovanců je do konce května.

§ Charita hledá dobrovolníky na sbírku potravin do obchodu Tesco v Uherském Brodě v sobotu 18. května mezi 8 a 18 hodinou. Více ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté v Horním Němčí je příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které půjdou v neděli k 1. svatému přijímání. (Lidé, kteří spolu žijí, ale neměli svatbu v kostele, nemohou jít ke zpovědi ani k přijímání.)

§ Příští neděli je slavnost 1. svatého přijímání.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ Připomínám, že přihlášení biřmovanců je do konce května.

§ Charita hledá dobrovolníky na sbírku potravin do obchodu Tesco v Uherském Brodě v sobotu 18. května mezi 8 a 18 hodinou. Více ve Farním listu.

1 komentář


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.