Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 200 Kč. Bůh zaplať!

§ V úterý je mše svatá v kapli charitního domu v 9 hodin.

§ V úterý je Misijního klubka v 17 hodin a ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 9 do 18 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Od 4. října opět začíná novéna před 13. říjnem (fatimské jubileum).

§ V sobotu 7. října 2017 odjíždí autobus do Koclířova pro přihlášené poutníky v 6 hodin z náměstí.

§ Kdo může pomoci (děti, mladí i dospělí) při misijní cukrárně, přihlaste se co nejdříve.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 kusy fotografií nejlépe o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do 28. října. Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je mše svatá až v 10 hodin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.