Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, mohou se jí zúčastnit jen z rodiny, která dala úmysl.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladnička bude k dispozici dnes v neděli od 14 do 16 hodin a pak vždy po mši svaté. Ve Slavkově je pokladnička v obchodě. Požehnanou křídu a svěcenou vodu si můžete vzít v kostele.