NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – Dolní Němčí

– Dušičková pobožnost bude na farním rádiu (AudioKostel) vysílána na slavnost Všech svatých 1. 11. ve 14 hodin a v pondělí 2. 11. v 19 hodin.

– Svátost smíření lze tento týden přijmout v neděli 1. 11. od 16:30 do 17 hodin, v pondělí 2. 11. od 11 do 11:30 hodin, ve středu a pátek od 16:30 do 16:50 hodin v kostele. Prosím o dodržování platných podmínek 6 osob v kostele a rozestupy 2m.

– Mše svaté se konají stále bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Ve středu je pohřeb paní Zdeňky Uhrové. Mše svaté v kostele se může zúčastnit pouze nejbližší rodina (10 osob). Ostatní se za zemřelou pomodlete soukromě.

– Vždy, když uslyšíte znít všechny 3 zvony, žehnám před kostelem Nejsvětější svátostí všem ve farnosti, zvláště nemocným. Když bude mše svatá, svátostné požehnání tímto způsobem udělím na konci mše svaté.

– Dar na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – Horní Němčí

– Dušičková pobožnost bude na farním rádiu (AudioKostel) vysílána na slavnost Všech svatých 1. 11. ve 14 hodin a v pondělí 2. 11. v 19 hodin.

– Mše svaté se konají stále bez účasti věřících. (Pouze rodina, která dala úmysl, v max. poštu 6 osob)

– Dar na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad.

Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.