NÁBOŽENSTVÍ 2021 – 2022

Vážení rodiče! Ve středu začíná nový školní rok. Všichni pevně věříme, že výuka na školách již bude bez větších protipandemických opatření. Aby děti dobře vstoupili do svých školních povinností, zvu je ve středu ke zpovědi (17:45 – 18:30 hodin). A v neděli při mši svaté v 10:30 hodin budeme s dětmi a rodiči prosit o Boží požehnání do „školní práce“. Zvláště ti nejmenší si mohou přinést aktovky. Rád požehnám dětem i jejich pomůcky.

Přihlášky jsou v předsíni kostela. Všechny děti je také dostanou ve škole v prvních hodinách od svých třídních učitelů. V elektronické podobě si je můžete ZDE stáhnout v PDF.

Vyplněné přihlášky odevzdejte do neděle 5. září. Znovu prosím rodiče, aby povinnost křesťanské výchovy nebrali na lehkou váhu a své děti do náboženství přihlásili. Křesťanské vzdělávání nekončí slavností 1. svatého přijímání. Dále přijímat svátosti a vzdělávat se ve víře patří k normálnímu křesťanskému životu.

Náboženství se začne vyučovat od středy 8. září. Domluvený rozvrh se snad již nebude měnit.

Přeji vám a dětem hezký a úspěšný školní rok.                    P. Petr Hofírek, farář


 

I v letošním roce se bude scházet scholička, kterou povedou maminky Erika Uhrová (739080307) a Pavlína Bobčíková (732337851), u kterých můžete své dítě přihlásit. Scházet se budou každý čtvrtek v 17 hodin na faře. První setkání je 9. 9. 2021.

Kluky zvu k ministrantské službě. Stačí přijít kdykoli do sakristie a vše domluvíme.

Také budou pokračovat pravidelná setkání Misijního klubka („Děti pomáhají dětem“). Setkání budou bývat v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Dítě můžete přihlásit u Martiny Smetanové (736707758). První schůzka je v úterý 7. 9. 2021.