Mezi ministranty patří tito kluci:

Adam Horňák, Libor Tinka, Michal Tinka, Štěpán Tinka, Matěj Zelinka, Tomáš Kadlček, Pavel Brencus, Kristián Brencus, Jakub Tinka, Ondřej Tinka, Lukáš Tinka, Filip Kelíšek, Michael Kočí, Antonín Horák a Adam Bartoš.

Vedoucí ministrantů je tatínek Standa Kelíšek.