Dolní Němčí – oznámení:

§ Letošní padesátníci darovali na kostel 8 000 Kč. Rodiče dětí, které byly letos u 1. svatého přijímání darovali 2 500 Kč. Myslivci z Dolního Němčí darovali 2 000 Kč. Ročník 1945 daroval 1 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Fatimská mariánská pobožnost se v úterý 13. 10. bude vysílat přes AudioKostel.

§ Náboženství se na škole v tomto týdnu učí jako obvykle.

§ Příští neděli se nekoná sbírka na misie. Náhradní termín bude vyhlášen později Arcibiskupstvím.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do 28. října. Na fotky zezadu připište jméno, datum narození a úmrtí zesnulého.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden je mše svatá v Horním Němčí v úterý v 18 hodin a ve Slavkově ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Náboženství se na škole v tomto týdnu učí jako obvykle.

§ Příští neděli se nekoná sbírka na misie.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a pátek kněz od 9 hodin navštíví nemocné.

§ Ve farním listu jsou upřesněné hygienické podmínky Růžencové pouti. Především nutnost roušek a poutníci by si měli vzít stoličky na sezení. Autobus pro 23 lidí je objednaný, ale pokud bude alespoň 15 zájemců, tak na Růžencovou pouť pojede menší autobus. Odjezd v 9,30 hodin ze zastávky u obchodu. Zapsat se můžete během neděle a pondělí. Do Brodu se chystají i pěší poutníci. Odchod od fary bude v 7 hodin.

§ Na děkanátní radě kněží bylo rozhodnuto, že se děkanátní krojovaný ples, který měl být opět v Dolním Němčí v lednu 2021, nebude konat. Také se nebude konat podzimní Netradiční Misijní cukrárna.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovali na kostel 2 500 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve farním listu jsou upřesněné hygienické podmínky Růžencové pouti. Především nutnost roušek a poutníci by si měli vzít stoličky na sezení.

§ Na děkanátní radě kněží bylo rozhodnuto, že se děkanátní krojovaný ples, který měl být opět v Dolním Němčí v lednu 2021, nebude konat.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovaly na kostel 7 150 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden můžete dávat své úmysly na poslední čtvrtletí tohoto roku vzadu v kostele do krabice.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Pokud budou zájemci, tak na Růžencovou pouť pojede menší autobus. Prosím, zapište se během týdne vzadu v kostele. Do Brodu se chystají i pěší poutníci. Odchod od fary bude v 7 hodin.

§ Farnost Uherský Brod pořádá pouť do Koclířova v sobotu 17. října s návštěvou zámku v Moravské Třebové. Autobus bude zastavovat v 6:40 hodin také v Dolním Němčí (u družstva). Cena: 500 Kč (doprava, oběd a vstupné na zámek). Hlásit se můžete u P. Jindřícha Peřiny (604 980 955) do pátku 9. října. Více informací na plakátu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

· Od tohoto týdne můžete přinášet své úmysly na poslední čtvrtletí tohoto roku. Prosím, používejte lístky, které jsou na stolku (u bočního vchodu). Děkuji. Uveďte i své jméno a mobilní kontakt. Termín mše svaté se domluví přímo s knězem.

· V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

· Náboženství se začne vyučovat od pondělí 21. září 2020.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1945 daroval na kostel 1 000 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od úterý 15. září začne pravidelné setkávání Misijního klubka v 17 hodin ve farní dvoraně. Za příznivého počasí bude převážně venku. Těší se na každého nového kamaráda.

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je první setkání scholičky na faře.

§ Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Ve středu 23. září v 19 hodin se uskuteční na faře v Uherském Brodě přednáška P. Karla Skočovského s názvem Co říká lidské tělo o Bohu – Inspirace sv. Jana Pavla II. Přednášku pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie.

§ První sobotu a neděli v říjnu se koná církevní část tradiční růžencové pouti. V neděli 4. 10. bude hlavním celebrantem mše svaté v klášterní zahradě v 10:30 hodin biskup Antonín Basler. Přede mší je plánován průvod krojovaných poutníků od gymnázia Jana Ámose Komenského v 10 hodin, prosíme o vaši účast. Případné změny kvůli hygienickým opatřením budou zveřejněny na webu klášterního kostela a zaslány do farností děkanátu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dar 15 000 Kč na renovaci kříže. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

· Ve středu 23. září v 19 hodin se uskuteční na faře v Uherském Brodě přednáška P. Karla Skočovského s názvem Co říká lidské tělo o Bohu – Inspirace sv. Jana Pavla II. Přednášku pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie.

· První sobotu a neděli v říjnu se koná církevní část tradiční růžencové pouti. V neděli 4. 10. bude hlavním celebrantem mše svaté v klášterní zahradě v 10:30 hodin biskup Antonín Basler. Přede mší je plánován průvod krojovaných poutníků od gymnázia Jana Ámose Komenského v 10 hodin, prosíme o vaši účast. Případné změny kvůli hygienickým opatřením budou zveřejněny na webu klášterního kostela a zaslány do farností děkanátu.

· Náboženství se začne vyučovat od pondělí 21. září 2020.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Marie darovaly na kostel 11 200 Kč. Ročník 1942 daroval 500 Kč. Další dary na opravy: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu po mši svaté je opět zkouška kostelního sboru.

§ Autobus na děkanátní pouť do Olomouce odjíždí v 7 hodin ze zastávky u obchodu. 100 Kč se bude vybírat při nástupu do autobusu. Místa jsou ještě volná, takže se můžete ještě zapsat

§ V sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností a v neděli bude jen jedna mše svatá. Slavnost biřmování začíná v 10 hodin.

§ Přihlášky do náboženství dostaly všechny děti ve škole od svých třídních učitelů. Pokud ji přesto nemáte, přijďte si na faru. Rozvrh hodin byl trochu změněn, ale snad je to již konečné.

§ Novénu před biřmováním se modlíme společně každý den v 19,15 hodin v kostele. V pondělí, středu a pátek možná o chviličku dřív – po skončení večerní mše svaté. Novéna není jen pro biřmovance a kmotry, ale modlit se můžete přijít každy, vždyť tvoříme společenství farnosti. Zpovídat před slavností budu budu během týdne v pondělí, středa a pátek vždy přede mší svatou od 17:45 hodin. Ve středu po mši svaté a novéně bude příležitost ke svátosti smíření i pro vaše kmotry a rodinné příslušníky. Zpovídat bude ještě také P. Antonín Bachan z Hluku. Na vlastní slavnost bude také nácvik, abychom si celý obřad prošli a řekli si podrobnosti. Nácvik bude v pátek po večerní mši svaté a novéně. Vzhledem k tomu, že do obřadu budou aktivně zapojeni i kmotři, tak je prosím, aby také přišli.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na renovaci kříže: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Autobus na děkanátní pouť do Olomouce odjíždí z Horního Němčí v 6:45 hodin ze zastávky u školy. 100 Kč se bude vybírat při nástupu do autobusu. Místa jsou ještě volná, takže se můžete ještě přihlásit

· Příští neděli přijede P. Antonín Bachan z Hluku, protože v Dolním Němčí je slavnost biřmování.

· Náboženství se začne vyučovat od pondělí 21. září 2020.