V 8:29 ráno došlo v departementu Nippes (jihovýchod) k zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Epicentrum se nacházelo 20 km jižně od Petit Trou de Nippes a 121 km jihozápadně od Port-au-Prince.

Asi dvacet minut potom, v 8:49, došlo k druhému zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály ve vzdálenosti 20 km severoseverozápadně od Cavaillonu (jih). Epicentrum se nacházelo 20 km severoseverozápadně od Cavaillonu a 157 km jihozápadně od Port-au-Prince.

V průběhu dne pak okolím Petit-Trou-de-Nippes otřáslo ještě sedm dalších zemětřesení v rozmezí mezi 3,8 po 4,6 Richterovy škály. První vyhodnocení ukazují, že byly nejvíce postiženy tři departementy: Nippes, Grand’Anse a South, na kterých žije přibližně 16 % celkové populace Haiti.

Škody jsou hlášeny z Jérémie, na jihu se zřítily některé domy. Ve městě Jérémie se zřítila střecha katedrály. V Grand’Anse byla poškozena 3 zdravotnická střediska, zničeny 3 školy a poškozen 1 kostel. V Nippes byla poškozena věznice, ze které uprchlo několik vězňů, policejní stanice, bylo poškozeno 5 kostelů, 7 školních budov a je hlášeno několik poškození majáků a několik sesuvů půdy.

Prozatímní statistika je 1 417 obětí, 6 975 zraněných a 84 225 zničených domů.

Lokální nemocnice, zejména ta v Les Cayes, jsou zahlceny příchodem velkého počtu zraněných. Chybí léky i personál. V oblasti zemětřesení bylo nasazeno 253 kubánských lékařů, kteří ošetřují zraněné. Lékaři z nemocnice státní lékařské univerzity (Haitian State University Hospital) jsou na cestě na jih.

Haiťané volají o pomoc, nejen mezi sebou formou darování krve nebo zdravotnického materiálu, ale žádají také o pomoc mezinárodní společenství. Podle Geologické služby Spojených států bylo zemětřesení klasifikováno červeným stupněm z hlediska počtu obětí, což znamená, že si Haiti může vyžádat mezinárodní pomoc. Tu nabídlo již několik států – USA, Dominikánská republika, Kanada, Španělsko, Chile, Peru, Mexiko,

Premiér Haiti, Ariel Henry, vyzval Haiťany k podpoře a klidu: „Vyzývám všechny Haiťany k solidaritě a odhodlání, abychom společně čelili této dramatické situaci, kterou v současné době zažíváme. Vyjadřuji soustrast rodičům obětí tohoto silného zemětřesení, které si vyžádalo několik lidských i materiálních ztrát v několika geografických departementech země.“

V různých částech území státu byly zaznamenány potíže s telefonickým spojením. Společnost DIGICEL ujišťuje své zákazníky, že její síť je stoprocentně funkční. Komunikační potíže některých oblastí jsou způsobeny přetížením, které vzniklo v důsledku paniky po zemětřesení. S našimi partnery v Roche-au-Bateaux se nám proto zatím nedaří spojit. Doufáme však, že jsou adoptivní děti v pořádku.

Veřejná sbírka

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Haiti na pomoc strádajícím obyvatelům Haiti:

číslo účtu 55660022/0800

variabilní symbol 179

„Výtěžek sbírky pomůže lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou. V první fázi půjde o zajištění potravin, pitné vody, léků a provizorního bydlení. Poté přijde na řadu obnova domů,“ říká Martin Zamazal, manažer pro krizové události Charity Česká republika.

Dárcovská SMS

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS:

na číslo 87 777

DMS CHARITASVET 30

DMS CHARITASVET 60

DMS CHARITASVET 90

Okamžitou pomoc zraněným na místě začali ihned poskytovat členové místní Caritas Haiti. Masivní pomoc pro Haiti chystá mezinárodní organizace Caritas Internationalis, jejímž členem je také Charita Česká republika.

Lada Matyášová, Arcidiecézní charita Olomouc

V posledních dnech se objevili v rámci kampaně před volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR kandidáti, kteří jsou spojováni s římskokatolickou církví, a přitom kandidují za politická uskupení, která je třeba označit za subjekty s extrémními názory. To není možné přejít mlčením.

Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem církvepro níž jsou určující principy katolického sociálního učení, kromě jiného formulované v exhortaci papeže Františka „Evangelii gaudium“, kde říká, že „celek je nadřazen části“ (EG 234-237) a „realita je důležitější než idea“ (EG 231-233). Tyto principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce nebo ne.

To znamená, že se nelze zaštiťovat jednotlivou hodnotou, která sice odpovídá křesťanskému pohledu na společnost a svět, přitom však zamlčovat nebo popírat další křesťanské hodnoty. Současně není možné nabízet vize odtržené od reality, které jsou neuskutečnitelné a stavět se tak do role zachránce společnosti, což je ve své podstatě planý předvolební slib.

V duchu stanoviska České biskupské konference k letošním volbám upozorňuji, že nelze kandidáty hodnotit jen podle jejich vlastních prohlášení. Je třeba zkoumat, zda tyto proklamace odpovídají způsobu jejich života a jaký je celkový systém zastávaných hodnot toho kterého politického uskupení, za něž dotyčný kandiduje.
 
Jsem přesvědčen, že nelze žít z deklarací, ale z Pravdy, která nás osvobozuje, a kterou lze poznat po ovoci, kterým je kromě jiného pokoj a sociální smír.
Olomouc, 27. července 2021     Mons. Jan Graubner, Předseda ČBK