Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz 12.3.2020)

Milí přátelé,

obracím se na vás dnes s mimořádnou prosbou. Po 25 letech života Proglasu stěhujeme brněnskou centrálu rádia z Barvičovy 85 na Olomouckou 7. Samotné přestěhování je vždy organizačně i finančně náročné. Ne nadarmo se říká, že je lepší vyhořet, než se přestěhovat. Chceme však této příležitosti využít k vybudování rádia, které by po všech stránkách vyhovovalo současným standardům rozhlasové práce. Až doposud jsme pracovali do jisté míry v provizorních podmínkách. V nových prostorách vám chceme poskytnout postupně také nové služby. Více se o tom dozvíte v textech, které vyšly o prázdninách v Katolickém týdeníku č. 34. Veškeré informace najdete na webu nase-radio.cz, který je celý zasvěcen nově budovanému rádiu. Výstavba prostor, technika, první rok nájmu a spuštění nových služeb vyjde na 11 miliónů Kč. Na první pohled vypadá toto číslo strašidelně. Proglas má však každý týden 70 000 posluchačů. Pokud by každý z nás, kdo Proglas poslouchá, poslal jen 160 Kč navíc oproti svému ročnímu příspěvku, ještě by zbylo. Proglas stojí na vaší věrné štědrosti, a za to vám z celého srdce děkuji.

Nově budovaný Proglas můžete podpořit darem na speciální účet – 4200042406/5500, nebo na portálu Darujme.cz.

Radio Proglas

Na základě nyní platných opatření ministerstva zdravotnictví zůstane růžencová pouť v Uherském Brodě 3. a 4. 10. s těmito úpravami:

  • je třeba, by všichni účastníci v kostele i na klášterní zahradě měli roušky,
  • kvůli radikálnímu omezení počtu osob na stání je třeba si přinést vlastní sezení (např. přenosné židličky), především na mši sv. v neděli na klášterní zahradu, ale také docela hodně do kostela,
  • průvod krojovaných bude zachován a pro krojované budou vyhrazena na klášterní zahradě místa k sezení,
  • kvůli radikálnímu omezení pohybu přes hranice se Slovenskem bude mše sv. v neděli v 9.00 v českém jazyce.

Doufáme, že v následujících dnech nepřijdou nová omezující opatření, další změny by byly zveřejněny především na webu klášterního kostela ub.op.cz.