Vážení a milí,

vzhledem k současné situaci, která nám neumožňuje osobní

setkávání, si pro Vás prof. Martin Weis připravil malou náhradu.

Od 20.10.2020 můžete každé úterý sledovat živý přenos cyklu přednášek na téma ČESKÉ NEBE.

Přednášky probíhají v čase od 18:00 do 18:45.

Živý přenos najdete ZDE

První tři přednášky budou věnovány zemským patronům.

Sv. Václav

Sv. Cyril a Metoděj

Sv. Hedvika slezská

Chcete, aby v přednášce zaznělo jméno Vašeho oblíbeného světce? Své náměty můžete posílat na e-mailovou adresu:

weis@tf.jcu.cz

Pan profesor se na Vás těší a přeje Vám v této obtížné době hodně sil a pevné zdraví.

Nedělní mše svatá nebude ve farním kostele, ale můžete ji sledovat např.

v 9 hodin na rádiu Proglas

nebo v 10,30 hodin na TV Noe.

P. S. Já budu slavit mši svatou na faře a budu ji obětovat za všechny farníky a jejich zdraví. 

Brněnské diecézní katechetické centrum vás zve k zapojení se do projektu Náš společný domov. Čekají vás různé úkoly. Jejich splnění si můžete zaznamenávat do tzv. plánu projektu. V průběhu nám můžete zaslat přes speciální přihlašovací formulář 1 nebo 2 fotografie (v určitých termínech, formulář zde bude zveřejněn od prosince) a podělit se tak s ostatními o své zážitky a zkušenosti. Máte možnost zapojit se do slosování, získat drobné věcné odměny a mít svoji fotografii na výstavě v brněnské katedrále.

Více informací najdete na webu www.nedelevrodine.cz , kde najdete i další inspirace.

Sestry a bratři, v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“

Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma.

Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou:

Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují úzkost, jež může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel.

Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem navštěvovali jednotlivě.

Setkání s Kristem v eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto Vás, sestry a bratři, povzbuzuji: navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů Váš kostel, abyste si ze setkání s Pánem života a naším dobrým Pastýřem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, který vytváří skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto, i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli, nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem modlete.

Své spolubratry kněze moc prosím, aby Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při velmi pečlivém dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní toto setkání s Pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření.

A pak – naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.

Sestry a bratři, modlím se intenzivně za nás všechny a připomínám naše letošní diecézní motto: „Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená.

Váš biskup Tomáš Holub

Kvůli nařízené karanténě kněze
se ve farnosti ruší mše svaté
do pondělí 19. 10. 2020.