Dolní Němčí – oznámení:

§ Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše.

§ Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli vždy ve 13 hodin. Jste srdečně zváni k modlitbě za svoji rodinu.

§ V sobotu v 17 hodin je v kostele koncert česko-africké vokální skupiny. A po koncertu posezení s promítání fotografií a ochutnávkou konžských jídel ve farní dvoraně. A v neděli při hrubé mši svaté budou africké zpěvy a tance. Na vše vás srdečně zve Markéta Debroise roz. Daníčková.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod rozjíždí od září dětskou skupinu. Více na plakátu na nástěnce.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se domluvit s knězem.

§ Příští neděli je hodová mše svatá posunutá na 10,30 hodin.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na opravy: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. J

§ Eucharistická hodina: pátek 14 – 15 hodin.

§ V pátek od 17 hodin je poslední spolčo dětí v tomto školním roce. Takže, děti, určitě přijďte!

§ Antonínové a Antonie vybírají v sakristii na kostel a na mši svatou.

§ Tento pátek se koná již tradiční akce Noc kostelů. Náš kostel se sice nezapojí, ale holky z naší scholy Nekonečno budou vystupovat v bazilice na Velehradě večer a to od půl desáté do půl jedenácté. Můžete se přijet podívat. Schola vás srdečně zve.

§ V neděli 19. června v 17 hodin bude v kulturním domě divadelní představení Víkend s Bohem. Jste srdečně zváni. Lístky si v předprodeji můžete koupit v Galatexu u paní Horňákové, ale také na faře.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka na opravy (22/5): 4 000 Kč. Dar na lavice: 500 Kč. Ostatní dary na opravy: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 16 hodin je ve Slavkově pohřeb paní Věry Psotné. Proto nebude v úterý ráno mše svatá. Ve čtvrtek nebude mše svatá v Horním Němčí.

Toto jsem slyšela, když jsem jela na moji první pouť do Medžugorie. Nebudu psát o tom všem, co jste určitě všichni zažili, kde jste putovali. Jenom pár slov a dojmů. Nejdříve vůně krásných vysokých kvetoucích růží. Večerní mše svaté, kdy se nikdo nestyděl za růženec na ruce. Dokonce ani děti. Zpěv i prodavačů v obchodě. Boží tělo – oltáříčky skromné, ale krásné, pouze růže na stolečku a soška Panny Marie. Co na mě působilo při průvodu byly modlící se rodiny před domem, růže a soška Panny Marie. Ty davy lidí, které šly v tichosti s modlitbou. Dále křížové cesty – v takové tichosti, že bylo slyšet jen odpadající kamínky. Se slzami v očích jsem prožívala každý den. A proto jak mě bylo řečeno, když budeš mít otevřené srdce, dostane se ti plná náruč milostí. A ještě pár vět z poselství Panny Marie, které mě oslovily. Zanechejte prázdnoty a sobeckosti. Nežijte jen pro pozemské, materiální. Vraťte se k modlitbě srdcem, abyste v modlitbě našli naději a smysl svého života. Moje mateřské srdce si přeje pevnou víru, abyste mohli šířit lásku a mír všem, kteří vás obklopují. Sbírejte rozbité kříže. Bolest pozvedá a je i největší modlitbou. J. Vlková

Kdo se zúčastnil dvou odpolední nebo spíše podvečerů v neděli a pak v pondělí, měl hned dvojí užitek. V neděli, kdy jsme se otcem Petrem modlili za přízeň počasí a dobrou úrodu, byl jeden užitek a druhý, že jsme se prošli přírodou a byli na čerstvém vzduchu. V pondělí ve Slavkově u sv. Zdislavy jsme se při mši modlili za svornost v rodinách a Boží milosrdenství pro ně. Zase jsme se modlili a kdo chtěl, udělal si přírodou pěší nebo kolovou turistiku, zkrátka něco pro sebe. Slavkovjané – tetičky to pojali jako svůj svátek a dostali jsme pohoštění a děti sladkosti. No prostě výlet se vším všudy. Otci Petrovi velký dík za tyto aktivity, které nás povzbuzují také něco dělat a také cestou o sobě přemýšlet. Marie Chovancová

V sobotu 28. května 2016 jsme se spolu s dalšími poutníky z naší farnosti a z našeho děkanátu vydali na Celonárodní pouť do Krakova – Lagiewniky, do svatyně Božího milosrdenství. Celá pouť, jak mše svatá, tak doprovodný program, tak i místa, která jsme mohli vidět, v nás zanechala silné zážitky. O některé se chceme s Vámi podělit. Na začátku nás překvapil obsah poutnického balíčku, který obsahoval lék Misericordyna. „Co to bude za lék?“, říkali jsme si. Po otevření krabičky jsme objevili růženec, obrázek Božího milosrdenství s modlitbou Korunky a příbalový leták, jak jej užívat, jak se Korunku modlit, v kterou dobu a jaké má pro nás účinky. Slavnostní mše svatá byla sloužena v bazilice Božího milosrdenství, do které jsme vstoupili Svatou branou. Sloužil ji kardinál Dominik Duka s více než stovkou českých a moravských kněží a biskupů. Když přicházel jejich zástup spolu ještě s ministranty a bohoslovci, tak jsme zpívali se Scholou brněnské mládeže světový Hymnus Božího milosrdenství „Misericordes sicut Pater“ a hymnu Celosvětového setkání mládeže „Blahoslavení, milosrdní“. To byl velmi silný okamžik, proudy přicházejících pastýřů v bílozlatých ornátech, bazilika naplněná námi poutníky, dětmi Božími, nádherná hudba a texty písní, přítomnost Pána Ježíše, který se na nás díval z obrazu Božího milosrdenství, nešlo se ubránit slzám dojetí. V kázání, které měl arcibiskup Jan Graubner, mimo jiné vyzýval k urovnání vztahů, hlavně v rodinách a vzájemnému si odpouštění jako skutku milosrdenství. Na závěr mše svaté jsme zazpívali českou hymnu. To byl další dojemný okamžik. Z odpoledního programu jsme si mohli vybrat, buď přednášku, koncert, adoraci, které probíhaly na různých místech tohoto poutního místa. V 15 hodin jsme se sešli k modlitbě Korunky opět v bazilice a na závěr nás přišel pozdravit krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz. Ten neskrýval radost a obrovské překvapení nad množstvím českých poutníků (asi 6 tisíc) a pozval všechny přítomné na Světové dny mládeže. Doslova řekl: „Kdo miluje Boha, nestárne“. Děkujeme Bohu, že nás dovedl do nádherných míst, kde žila a zemřela Sv. Faustyna a kde žil také Sv. Jan Pavel II. a kde jsme byli obdařeni Boží milostí. Věříme, že se tam někdy vydáme znovu.

manželé Michalcovi