Dolní Němčí – oznámení:

§ Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Protože je ve čtvrtek státní svátek nebude večer setkání scholičky.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin.

§ Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme samými andělskými věcmi. To znamená, že se učíme rozdávat radost kolem sebe jako třeba teď v Netradiční cukrárně. Nebojte se přijít a zažít s námi spoustu legrace.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude od 6,45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9 hodin navštíví nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Při netradiční cukrárně se vybralo 27 100 Kč a peníze byly odeslány Papežskému musijnímu dílu na vzdělání dětí v misiích. Opravdu upřímně děkuji všem, kteří se na této vydařené akci podíleli.

§ Příležitost ke svatosti smíření kolem „dušiček“ bude především v pondělí od 16,45 hodin a na první pátek od 16 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 7 000 Kč. Dar na lavice: 700 Kč. Ostatní dary: 700 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída.

§ Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru!

§ Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016.

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na kapli ve Slavkově: 4 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek od 17,30 hodin bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin bude krátká společná adorace a pak mše svatá.

§ V neděli bude příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou od 8,30 hodin.

Dneska jsme měli téma „duchovní trénink“. Začali jsme úryvkem 1Tm 4,6 – „Cvičení těla je užitečné…avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“

Nejdřív jsme se přesvědčili, jak je trénink důležitý tím, že kluci se snažili navléct nit na jehlu a holky si zkusily co nejdýl vydržet v poloze „plank“. Byla to srandovní podívaná.

Poté následovala debata na dané téma. Vykládali jsme si, co posiluje naše tělo a k čemu to vede, ale také, co posiluje naši mysl a vztah k Bohu. Vznikla z toho bouřlivá debata, kde se chtěl každý vyjádřit…no, zas až tak žhavé to nebylo, ale i tak se mi líbilo, na co všechno děti přišly.

Nakonec jsme si zahráli hru s názvem MYOCYTY (kterou jsem mimochodem vymyslela), pomodlili jsme se a šli domů.

Nejvíc mě potěšilo, kolik dětí nakonec přišlo. Jelikož jsem počítala asi se třemi lidmi, tak mě náš konečný počet sedmi dětí dost překvapil a potěšil. Ale nejvíc mě potěšilo, že se mě děcka ptaly, kdy bude další spolčo. A to bude 2.11 2016, takže se na vás mooooc těším!!! J

Kája

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. (Bohužel někteří sedmáci mají zájmové semináře a je těžké pro ně najít jeden stejný čas. Zvažuji, že by měli hodinu samostatně. Uvidíme po tomto pondělí.)

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvu všechny děti, především třeťáky.

§ Ve středu 5. října bude velké spolčo pro starší děti od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ Znovu připomínáme, že každý čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. Připomeňte to svým dětem a vnoučatům.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 do 18 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin je společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Zájem o naši farní pouť na Slovensko byl nad očekávání velký, takže je již obsazeno a můžete počítat s termínem od čtvrtku 22. 6. do neděle 25. 6. 2017. Nyní se bude ve spolupráci s CK Veligradtour upřesňovat cena a připravovat program pouti.

§ V sakristii a na faře jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na lavice: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sakristii jsou k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.