Pevné pokladničky jsou v Dolním Němčí do soboty 16. ledna 2021 v kostele (požehnaná křída), v prodejnách Jednoty a v obchůdku Galatex – Marie Horňáková.

Milé děti a rodiče,

velmi nás potěšil zájem o e-verzi soutěže Bible a my. 7. ledna začalo druhé kolo a bude trvat do 16. února 2021. Zapojit se může každý, i ten, kdo se nezúčastnil prvního kola.

Na odkaz se soutěžním kvízem se soutěžící opět dostanou přes webové stránky bibleamy.cz nebo nedelevrodine.cz.

Požehnaný nový rok.

Markéta Matlochová, za organizátory BaM

Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, mohou se jí zúčastnit jen z rodiny, která dala úmysl.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladnička bude k dispozici dnes v neděli od 14 do 16 hodin a pak vždy po mši svaté. Ve Slavkově je pokladnička v obchodě. Požehnanou křídu a svěcenou vodu si můžete vzít v kostele.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Vánoční sbírky: 38 000 Kč. Mládež darovala na kostel 8 150 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na pondělní, středeční a páteční mši svatou může přijít pouze rodina, která dala úmysl. Také pohřební mše svaté jsou jen v úzkém rodinném kruhu. Na sobotní a nedělní mši svatou je potřeba si přihlásit u Eriky Uhrové (739080307) od pondělí 4. ledna.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ S novým rokem začal audio podcast Slovo na den. Najdete ho na webu farnosti. Více informací ve Farním listu.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladničky budou také od 6. ledna v kostele, v prodejnách Jednoty a v obchůdku Galatex. V kostele bude také k dispozici posvěcená křída. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, je potřeba se na mši svatou přihlásit u paní Warchilové.

§ S novým rokem začal audio podcast Slovo na den. Najdete ho na webu farnosti. Více informací ve Farním listu.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladničky budou také možná na některých místech v obci.