Pevné pokladničky jsou v Dolním Němčí do soboty 16. ledna 2021 v kostele (požehnaná křída), v prodejnách Jednoty a v obchůdku Galatex – Marie Horňáková.