Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Ročník 1940 daroval na kostel 1 100 Kč. Ostatní dary: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože příští neděle je Neděle Božího slova (vyhlášeno papežem Františkem) bude příští neděli celonárodní sbírka na České katolické biblické dílo (www.biblickedilo.cz) Dar v označené obálce můžete během tohoto týdne vhodit do farní schránky. Pán Bůh zaplať!

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, mohou se jí zúčastnit jen z rodiny, která dala úmysl.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladnička bude k dispozici dnes v neděli od 14 do 16 hodin a pak vždy po mši svaté. Ve Slavkově je pokladnička v obchodě. Požehnanou křídu a svěcenou vodu si můžete vzít v kostele.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Vánoční sbírky: 38 000 Kč. Mládež darovala na kostel 8 150 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na pondělní, středeční a páteční mši svatou může přijít pouze rodina, která dala úmysl. Také pohřební mše svaté jsou jen v úzkém rodinném kruhu. Na sobotní a nedělní mši svatou je potřeba si přihlásit u Eriky Uhrové (739080307) od pondělí 4. ledna.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ S novým rokem začal audio podcast Slovo na den. Najdete ho na webu farnosti. Více informací ve Farním listu.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladničky budou také od 6. ledna v kostele, v prodejnách Jednoty a v obchůdku Galatex. V kostele bude také k dispozici posvěcená křída. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, je potřeba se na mši svatou přihlásit u paní Warchilové.

§ S novým rokem začal audio podcast Slovo na den. Najdete ho na webu farnosti. Více informací ve Farním listu.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladničky budou také možná na některých místech v obci.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 7 000 Kč. Štěpánky a Štěpáni darovali na kostel 2 000 Kč. Janové darovali 1 000 Kč. Ostatní dary: 5 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, budou mše svaté v pondělí a středu pouze pro rodiny, které daly úmysl.

§ Na mši svatou 31.12., Nový rok a neděli 3.1. je potřeba se osobně přihlásit na faře nebo telefonicky u Eriky Uhrové (739 080 307) a to v pondělí 28. 12.

§ Děkuji všem, kteří se podíleli jakoukoli službou na vánoční výzdobě kostela a liturgii během svátků. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 3 900 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, je potřeba se na mši svatou na Nový rok a neděli přihlásit u paní Warchilové.

§ Děkuji všem, kteří se podíleli jakoukoli službou na vánoční výzdobě kostela a liturgii během svátků. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka minulou neděli: 6 300 Kč. Nemocní darovali na kostel 12 400 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ V předsíni kostela se, prosím, zapište do odpolední služby v kostele na dny 25. – 27. 12., kdy bude kostel otevřený k modlitbě.

§ Na novoroční mše svaté se můžete přihlašovat až od pondělí 28. 12. na faře nebo telefonicky Erice Uhrové (739 080 307).

§ Úmysly na mši svatou na první čtvrtletí roku 2021 můžete dávat vzadu v kostele do krabice.

§ Na podporu časopisu Immaculata si můžete vzadu v kostele koupit knihu Rozjímavý růženec. Alespoň 100 Kč vložte do dřevěné pokladničky. Děkujeme.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 3 300 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Během vánočních svátků bude po delší době při mších velká sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Charita děkuje za dary do Adventní potravinové sbírky. Celkem jsme společně nasbírali 745 Kg potravin a drogerie, které budou dál pomáhat potřebným.

§ Přesný program vánočního týdne najdete ve Farním listu.