Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme a posíláme pozvánku na blížící se celorepublikový ONLINE kurz Alfa. Na pozvánkách je internetová adresa, kde najdete všechny potřebné informace ( http://www.kurzyalfa.cz/kurzyonline/ ).
Jelikož se jedná o online kurz, nejsme omezeni místem pobytu, a tudíž jsou vítáni všichni, kdo jsou na internetu prostřednictvím počítače NEBO chytrého telefonu.
Pokud byste Vy nebo ti, kteří od Vás pozvání dostanou, měli nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Máme čerstvé vlastní zkušenosti s online kurzem, jenž jsme skončili těsně před Vánocemi. Můžeme tudíž potvrdit, že se i Alfa skutečně dá dělat online a proti běžným prezenčním kurzům má při jistých specifikách a těžkostech také své nesporné výhody, obzvlášť v dnešní době.. a přináší své plody…
Přejeme vše dobré a vyprošujeme požehnání,
za bratry a sestry OP
s. Robera Markéta Ševčíková OP

Dolní Němčí – oznámení:

§ Na mši svatou stále může přijít pouze rodina, která dala úmysl.

§ Předsíň kostela je otevřena od 8 do 18 hodin k osobní modlitbě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Protože mohou být bohoslužby opět jen s velmi malým počtem účastníků, mohou se jí zúčastnit jen z rodiny, která dala úmysl.

§ Letošní Tříkrálová sbírka proběhne netradičně. Můžete přispět online na webu sbírky, ale pokladnička bude k dispozici dnes v neděli od 14 do 16 hodin a pak vždy po mši svaté. Ve Slavkově je pokladnička v obchodě. Požehnanou křídu a svěcenou vodu si můžete vzít v kostele.

Pevné pokladničky jsou v Dolním Němčí do soboty 16. ledna 2021 v kostele (požehnaná křída), v prodejnách Jednoty a v obchůdku Galatex – Marie Horňáková.