Chvála Kristu, opět po měsíci zvu vás i vaše farníky k zapojení do řetězu 12-ti hodinové modlitby růžence za naše rodiny. 

zde je tabulka, do které je možné se zapisovat  12-ti hodinový růženec

s přáním požehnaného víkendu
 
J. Škrdlíková — Centrum pro rodinu Uherský Brod z.s.