Nedělní ohlášky: 20/1/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Obyvatelé charitního domu darovali na novou křížovou cestu do kaple 8 830 Kč. Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku! § Misijní klubko zve všechny holky a kluky, malé i velké na Misijní karneval, který bude toto úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Více ve farním listu. § Rok se svatými: Ve středu začíná novéna ke sv. Janu Boskovi. § Ve středu je mše svaté pro děti. Zvláště zvu 7. – 9. třídu. § Prosím lektory, kteří prošli děkanátním lektorským kurzem, i ty, kteří se nahlásili do pravidelné služby čtení Božího slova při nedělní mši svaté, aby přišli tento čtvrtek v 18,30 hodin na krátkou domluvu na faru. … Čtěte celý příspěvek ….

Velká zahraniční farní pouť do Říma

Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí na červen velkou pouť do Říma. Od soboty 22. 6. do čtvrtka 27. 6. 2019. Cena: 8 500 Kč + 50 Euro. Vzhledem k tomu, že by bylo ubytování v domě Velehrad (velmi blízko baziliky sv. Petra), je tato nabídka velmi zajímavá. Proto bychom letos nejeli na jinou velkou farní pouť. Snad se z naší farnosti dá dohromady větší skupina, aby to byla naše zahraniční farní pouť. Proto vás prosím, abyste do konce ledna na faře nahlásili, že máte vážný zájem se pouti zúčastnit. A pak se rozhodne, co dál. Díky. 1. den: odjezd v odpoledních hodinách z Uh. Hradiště. 2. den: ráno příjezd do Říma, ihned na ubytování v poutním domě Velehrad, krátký odpočinek … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 13/1/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je Fatimská mariánská pobožnost v kostele. § Ve středu je mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 4. – 6. třídy. § Bude se připravovat rozpis lektorské služby pro nedělní bohoslužby. Pokud jste absolvovali děkanátní kurz pro lektory a nejste zapsáni v seznamu ve Farním listu, přineste, prosím, do příští neděle své osvědčení o kurzu na faru. Kdo lektorský kurz nemáte a chtěli byste se do této pravidelné služby zapojit, přihlaste se knězi. § Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma. § Dnes se začínají prodávat vstupenky na Farní ples. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 12 Horní Němčí … Čtěte celý příspěvek ….