Nedělní ohlášky: 16/12/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na křížovou cestu. Pán Bůh zaplať! § Stále ještě chybí děti a vedoucí na tříkrálovou sbírku. Prosíme, ještě dnes zavolejte a přihlaste se Martině Smetanové. § Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby. § Děti mohou získat dílky do adventní skládačky ještě ve, středu, sobotu a neděli. Nejpozději v neděli je potřeba odevzdat poskládaný obrázek v kostele. § V pondělí přede mší svatou bude od 17 hodin pobožnost Hledání noclehu. § Misijní klubko vás zve na tvořivou dílničku, která se koná v úterý 18. 12. 2018 v 17 hodin ve farní dvoraně., kde se budou vyrábět vánoční přáníčka pro nemocné z naší farnosti. § … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 9/12/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1934 daroval na kostel 600 Kč. Firma Baťa darovala 2 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby. § V úterý není Misijní klubko. Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Opět se budou rozdávat dílky do adventní skládačky. (Také v sobotu a neděli.) Ve čtvrtek je setkání scholičky na faře již v 16,30 hodin. § Protože je v pátek pohřeb, nebude již večerní mše svatá. § V sobotu také v 7 hodin je rorátní mše svatá. Zvláště zvu děti. Vezměte si lampičky. (Ne svíčky nebo takové lampičky, ze kterých může vytéct vosk!) § Tento týden … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/12/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Rodina Dufkova (č. 269) darovala na obnovu křížové cesty 4 000 Kč. Dar na křížovou cestu: 1 000 Kč. Další dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Tradiční rorátní mše svaté budou i letos v soboty vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany. § Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty. Kostel se bude otvírat v 6:50 hodin. § Připravili jsme pro děti v naší farnosti adventní aktivitu – skládačku. Podrobné informace již děti dostaly v hodině náboženství a jsou ve Farním listu. Teď po mši svaté děti dostanou první díl obrázku. … Čtěte celý příspěvek ….