Nedělní ohlášky: 8/12/2019

Dolní Němčí – oznámení: · Dary na kostel 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať · Středa – 7 hodin – roráty s dětmi a snídaně na faře. Sobota – 7 hodin – rorátní mše svatá s dětmi a snídaně ve farní dvoraně. · Ve středu není večerní mše svatá. · Charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou v naší obci potraviny vybírat ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Předem moc děkujeme. · V pátek 13. 12. bude přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/12/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 19 600 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať § Advent v Dolním Němčí – více ve Farním listu § Na první pátek bude adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin následuje společná adorace a svátostné požehnání a v 17,30 hodin bude mše svatá s dětmi (sv. Mikuláš). § Dnes v neděli 1. prosince v 17 hodin se bude na faře v Uherském Brodě promítat film V dobrém i zlém. Všichni jste srdečně zváni. § Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na první čtvrtletí (leden – březen) … Čtěte celý příspěvek ….

ADVENT V DOLNÍM NĚMČÍ

Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty (na každý den 10 krátkých adventních zpěvů). Pokud chcete začít den skutečně adventně, tak vás zvu vždy v 7 hodin do kostela. V 6:50 hodin se rozezní zvony a budou vás provázet na cestě do kostela. Adventní zpěvy si budeme pouštět do reproduktorů, ale zpěvníčky s texty i notami budete mít k dispozici, abyste se mohli přidat. Mezi jednotlivými zpěvy se budeme modlit modlitby (Anděl Páně, desátek růžence, Magnifikat, atd.), číst z Bible (žalmy a evangelium) a nebude chybět ani krátké adventní zamyšlení. Budeme začínat tak brzy proto, abychom skutečně do kostela přicházeli ještě za tmy a odcházeli po rozednění. RORÁTY DOMA … Čtěte celý příspěvek ….