Nedělní ohlášky: 17/9/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Ludmily darovali na kostel 11 200 Kč. Nemocní darovali 5 600 Kč. Dar šedesátníků: 2 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí v 17,30 hodin je modlení za paní Františku Daňkovou, která má v úterý v 15,30 hodin pohřeb. § Milé děti, v úterý v 17 hodin ve Farní dvoraně Vás čeká první Misijní klubko. Letos se totiž Spolčo dětí přejmenovalo na Misijní klubko, protože se budeme zabývat programem Papežských misijních děl. Půjde o setkání, kde se budeme společně učit rozdávat radost kolem sebe, být laskaví a odvážní …. budeme se dozvídat spoustu věcí o životě lidí v misijních zemích. Nebojte se, nebudeme se jen učit, setkání bude mít … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 10/9/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Marie darovali na kostel 12 150 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali 1 550 Kč. Ročník 1952: 1 000 Kč. Ročník 1944 daroval 1 000 Kč. Ročník 1942: 500 Kč. Ostatní dary: 5 200 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu 13. 9. bude Fatimská mariánská pobožnost v našem kostele přede mší svatou od 17:45 hodin. Ve dnech 12. – 13. 9. je národní pouť ve Fatimě, kterou můžete sledovat na TV Noe. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. § V tomto týdnu se zapisují pouze … Čtěte celý příspěvek ….