Nedělní ohlášky: 19/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na křesťanská média: 16 000 Kč. Dar ročníku 1932 na kostel: 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 600 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. § Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Zdislavě. § Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele. § Stále se hledají pomocníci na Dětský den, který bude v sobotu 1. června. Ozvěte se Martině Smetanové. Setkání dobrovolníků je v pondělí … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 12/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele májová pobožnost. § Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí bude fatimská májová pobožnost přede mší svatou od 17:45 hodin. Od 17:45 bude také ještě příležitost ke svátosti smíření. Při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout vážně nemocní lidé a všichni senioři. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Zvu všechny děti, především třeťáky. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka. § Dětský den se blíží a bude v sobotu 1. června 2019. Proto hledáme dobrovolníky, … Čtěte celý příspěvek ….