PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA JANA

Drazí bratři a sestry, Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku až do krajnosti, když o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli žít, nám dnes dává svého Ducha, abychom mu byli podobní. Ne podle těla, ale podle ducha. I o lidech, kteří podobně myslí a jednají, říkáváme, že jsou stejného ducha. Mít Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, znamená podobat se mu, mít božský život jako on. Boží život jsme získali už ve křtu. Čím se projevuje? Láskou, protože Duch Svatý je Boží láska, Láska mezi Otcem a Synem. Kdo miluje čistě a nezištně, vyzařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha ne- znal. Proto nás láska přitahuje a dělá šťastnými. Proto toužíme po ráji, po … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 20/5/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dar ročníku 1952: 500 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Májové pobožnosti: pondělí, středa a pátek po mši, neděle v 18 hodin § Toto úterý 22. 5. v 19 hodin je ve farní dvoraně setkání pomocníků na Dětský den. Kdo můžete pomoci, prosím, přijďte. Děkujeme. § V úterý bude misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. A také třeťáky, aby opět mohli jít ke svatému přijímání. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička. § Příští neděli je sbírka na církevní školy v arcidiecézi. § Ve středu 30. května 2018 bude opět Malá pouť rodin … Čtěte celý příspěvek ….