Nedělní ohlášky: 21/5/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na křesťanská média: 15 230 Kč. Dary na kostel: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče. § V pátek 26. května v 17 hodin bude další SPOLČO DĚTÍ ve farní dvoraně a okolí. Zveme i ty děti, které ještě na SPOLČU nebyly, malé i velké :-). Je pro vás nachystaná super hra venku a kdo nechá oči otevřené, může vidět i anděly. Těší se na vás Anička s Martinou § Charita Uherské Hradiště hledá pečovatelku do charitního domu v Hluku. Bližší informace na telefonu 572 555 783. § V … Čtěte celý příspěvek ….