Nedělní ohlášky: 24/3/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes je křížová cesta ve 14 hodin a povedou ji ženy. Po skončení křížové cesty se bude pokračovat modlitbami Světového dne modliteb 2019. Srdečně vás všechny zveme. § Dar na kostel: 1 000 Kč. Dary 5 000 Kč na renovaci křížové cesty. (Celkem se již vybralo 134 000 Kč.) První zastavení křížové cesty bylo renovováno za 10 600 Kč. Pán Bůh zaplať! § Děkuji všem, kteří pomáhali c netradiční cukrárnou. Výtěžek 32 400 Kč byl odeslán na pomoc dětem na ulici na Filipínách. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu děti, které současně zvu na mši svatou (7. – 9. třída). Ve … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 17/3/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes je křížová cesta již v 13,30 hodin. A pak vás srdečně zveme na netradiční misijní cukrárnu do kulturního domu, která bude od 14 do 17 hodin. § Josefové darovali na kostel 6 000 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 7 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Scholička ve středu povede křížovou cestu a pak zpívá při mši svaté, na kterou zvu všechny děti (zvláště 4.- 6. třídu). Scholička se sejde přede mší v 16 hodin na faře. Ve čtvrtek setkání scholičky nebude. § V sobotu večer v 18,30 hodin je Večer chval v kostele. § Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela. § Příští neděli 24. března ve 14 hodin bude křížová cesta, … Čtěte celý příspěvek ….