Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ludvíci vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá ve středu 12. srpna v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku P. Štěpána Filipa OP s názvem Fatima a poslední časy z hlediska církve. Všichni jste srdečně zváni.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá ve středu 12. srpna v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku P. Štěpána Filipa OP s názvem Fatima a poslední časy z hlediska církve. Všichni jste srdečně zváni.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Autobus na sv. Antonínek odjíždí dnes v neděli ve 14 hodin ze zastávky od obchodu.

§ Dary na kostel: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek bude adorace od 10 hodin. Zpovídat se bude od 17 hodin a společná adorace bude v 18 hodin.

§ Opět se připravuje stolní děkanátní kalendář na příští rok a k dispozici bude ke konci září.

§ V sobotu 12. 9. bude děkanátní pouť na obnovu rodin a nová duchovní povolání. Tentokrát bude v Olomouci, protože si letos připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Anny ze Slavkova darovali na kapli 1 800 Kč a na kostel 500 Kč. Další dary na renovaci kříže 9 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Opět se připravuje stolní děkanátní kalendář na příští rok a k dispozici bude ke konci září.

§ V sobotu 12. 9. bude děkanátní pouť na obnovu rodin a nová duchovní povolání. Tentokrát bude v Olomouci, protože si letos připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra.