Nedělní ohlášky: 22/9/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka 20 800 Kč. Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Sobotní (28. 9.) biblickou hodinu v 18,30 hodin nabízím i pro farníky. Přihlaste se knězi osobně, telefonicky nebo SMSkou. § Příští víkend (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. § BIŘMOVANCI – Biblická hodina – Příprava na neděli – pátek 19,30 a sobota 18,30. Katecheze – Bible je živé Boží slovo – neděle 10,30 § Chrámový sbor oznamuje, že zkouška sboru bude výjimečně v pátek 27.9.2019 v 17.45 hodin na faře. § Lístky na úmysly mše … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 15/9/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ludmily darovali na kostel 10 350 Kč. Nemocní darovali 7 700 Kč. Ročník 1949 daroval 4 500 Kč. A dar 2 500 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať! § Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku. § Tuto sobotu nebude biblická hodina před nedělí. § Poslední víkend v září (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 11 Horní Němčí – oznámení: · Ludmily z Horního Němčí darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! · Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku. · Zítra se začíná … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/9/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Nyní v úterý 3. září 2019 se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusů je ve 12 hodin ze zastávky u fary. Zasedací pořádek je na nástěnce před kostelem. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Všechny děti 1. ročníku by měly přihlášky dostat ve škole od své třídní učitelky. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. 1., 2., 4, 8. a 9. třídu bude učit paní katechetka Ludmila Gregůrková z Hradčovic, která začíná učit ve čtvrtek 12. 10. 2019. 3. třídu bude učit P. Petr Hofírek a první hodina bude ve středu 11. 9. 2019. … Čtěte celý příspěvek ….