Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021. · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída). · Již tuto sobotu se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 12/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Jubilanti manželé Dufkovi darovali na renovaci křížové cesty 10 000 Kč. Další dar na renovaci 1 000 Kč. A dary na opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 3. třída). · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela. · O víkendu 24. – 26. 1. 2020 bude Třídenní Modlitby matek. · Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí možný termín na velkou farní pouť od pondělí 15. 6. do čtvrtka 18. 6. 2020. Tentokrát bychom putovali po jižní části naší republiky. Přesný program by se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 5/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Mládež darovala na kostel 10 500 Kč. Ročník 1934 daroval 700 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 102 095 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. · V pondělí při mši svaté se bude světit voda. Můžete si přinést prázdné nádobky a po mši svaté si svěcenou vodu nabrat. · Ve středu opět začínají mše svaté pro děti a tuto středu zvu především dětí z 1. a 2. třídy. · Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč. · Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který … Čtěte celý příspěvek ….