Nedělní ohlášky: 14/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel: 1700 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela. § Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější. § Modlitební třídenní Modlitby matek bude o víkendu 26. – 28. ledna 2018. § Boženy vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou. § V sobotu má úklid skupina č. 14 Horní Němčí – oznámení: § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela. § Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 7/1/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dary mládeže: 8 250 Kč. Janové darovali 1 800 Kč a Štěpáni a Štěpánky darovali 1 550 Kč. Pán Bůh zaplať! § Při Tříkrálové sbírce se vybralo 92 195 Kč. Pán Bůh zaplať dětem i dospělým, kteří se do organizace sbírky zapojili a poděkování patří také všem, kteří přispěli do pokladničky. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře. § V pátek přede mší svatou v 16,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. § Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu. § Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 31/12/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Při vánočních sbírkách se vybralo 41 900 Kč. Dar ročníku 1941: 600 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, přicházejte se svými dětmi a vnuky. Ve čtvrtek v 17 hodin je opět zkouška malé scholičky na faře. § Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16:15 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání. § Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin. § Farář děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošním Žehnání vína. § V sobotu má … Čtěte celý příspěvek ….