Nedělní ohlášky: 13/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 4. – 6. třídu. § Příští neděli světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie. Odpoledne od 14 hodin bude jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárna. § Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina a neděle další katecheze § V sobotu má úklid kostela skupina č. 15 Horní Němčí – oznámení: · Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať · Příští neděli je světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie a odpoledne od 14 hodin jste zváni do jubilejní 10. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 6/10/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Zítra je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. Autobus na Růžencovou pouť odjíždí v 9,15 hodin ze zastávky u obchodu. § Františci darovali na kostel 3 900 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať. § Manželé Radek a Ludmila Kadlčkovi (Formika) darovali 250 000 Kč na sochu sv. Anny, která bude na hlavním schodišti před kostelem. Upřímné Pán Bůh zaplať za tak velký dar. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 3. třídu. § Můžete se přihlásit knězi na sobotní biblickou hodinu v 18,30 hodin na faře. § V neděli 13. 10. v 15 hodin v kulturním domě bude loutková pohádka pro děti od 3 let – … Čtěte celý příspěvek ….